10502.htm

CÍMSZÓ: Béldi

SZEMÉLYNÉV: Béldi Izor

SZÓCIKK: Béldi Izor*, zenekritikus és ügyvéd, szül. Budapesten 1867 ápr. 23., megh. u. o. 1927. ügyvédi hivatása mellett a Pesti Hírlap színházi és zenerovatát szerkesztette 1893-tól haláláig. Emellett számos zeneirodalmi tárcát és színházi tanulmányt írt, azonkívül regényeket, drámát és főleg operetteket. Művei: Elemér gróf (regény, 1885); Bureau Maliconre (operette, 1886); Katalin (1901); Bonaparte (tört. Színmű (1903); Kültelki hercegnő (operette, 1905); Úr c. drámáját a Budai Színkör mutatta be 1918. Prózai művei: A gyanús király (1916); ???? - a sírból (1919); Intimitások (1922).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 502. címszó a lexikon => 105. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10502.htm

CÍMSZÓ: Béldi

SZEMÉLYNÉV: Béldi Izor

SZÓCIKK: Béldi Izor*, zenekritikus és ügyvéd, szül. Budapesten 1867 ápr. 23., megh. u. o. 1927. ügyvédi hivatása mellett a Pesti Hírlap színházi és zenerovatát szerkesztette 1893-tól haláláig. Emellett számos zeneirodalmi tárcát és színházi tanulmányt írt, azonkívül regényeket, drámát és főleg operetteket. Művei: Elemér gróf regény, 1885 ; Bureau Maliconre operette, 1886 ; Katalin 1901 ; Bonaparte tört. Színmű 1903 ; Kültelki hercegnő operette, 1905 ; Úr c. drámáját a Budai Színkör mutatta be 1918. Prózai művei: A gyanús király 1916 ; ???? - a sírból 1919 ; Intimitások 1922 .

10502.ht

CÍMSZÓ Béld

SZEMÉLYNÉV Béld Izo

SZÓCIKK Béld Izor* zenekritiku é ügyvéd szül Budapeste 186 ápr 23. megh u o 1927 ügyvéd hivatás mellet Pest Hírla színház é zenerovatá szerkesztett 1893-tó haláláig Emellet számo zeneirodalm tárcá é színház tanulmány írt azonkívü regényeket drámá é főle operetteket Művei Elemé gró regény 188 Burea Maliconr operette 188 Katali 190 Bonapart tört Színm 190 Kültelk hercegn operette 190 Ú c drámájá Buda Színkö mutatt b 1918 Próza művei gyanú királ 191 ??? sírbó 191 Intimitáso 192

10502.h

CÍMSZ Bél

SZEMÉLYNÉ Bél Iz

SZÓCIK Bél Izor zenekritik ügyvé szü Budapest 18 áp 23 meg 192 ügyvé hivatá melle Pes Hírl színhá zenerovat szerkesztet 1893-t halálái Emelle szám zeneirodal tárc színhá tanulmán ír azonkív regényeke drám fől operetteke Műve Elem gr regén 18 Bure Malicon operett 18 Katal 19 Bonapar tör Szín 19 Kültel herceg operett 19 drámáj Bud Színk mutat 191 Próz műve gyan kirá 19 ?? sírb 19 Intimitás 19

10502.

CÍMS Bé

SZEMÉLYN Bé I

SZÓCI Bé Izo zenekriti ügyv sz Budapes 1 á 2 me 19 ügyv hivat mell Pe Hír szính zenerova szerkeszte 1893- halálá Emell szá zeneiroda tár szính tanulmá í azonkí regények drá fő operettek Műv Ele g regé 1 Bur Malico operet 1 Kata 1 Bonapa tö Szí 1 Külte herce operet 1 drámá Bu Szín muta 19 Pró műv gya kir 1 ? sír 1 Intimitá 1

10502

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC B Iz zenekrit ügy s Budape m 1 ügy hiva mel P Hí szín zenerov szerkeszt 1893 halál Emel sz zeneirod tá szín tanulm azonk regénye dr f operette Mű El reg Bu Malic opere Kat Bonap t Sz Kült herc opere drám B Szí mut 1 Pr mű gy ki sí Intimit

1050SZEMÉL

SZÓ I zenekri üg Budap üg hiv me H szí zenero szerkesz 189 halá Eme s zeneiro t szí tanul azon regény d operett M E re B Mali oper Ka Bona S Kül her oper drá Sz mu P m g k s Intimi