10504.htm

CÍMSZÓ: Ben

SZÓCIKK: Ben, (h.). Fiú. Az 1800-as évekig, amikor a zsidók polgári neveket vettek fel, a B. szó - az arab Ibn-nek meg felelően - családi nevek képzésére szolgált úgy, hogy a fiú nevét összekötötte az apáéval (pl. Mózes ben Naftali) B. szóból képzett családnevek a zsidóknál ma is előfordulnak. Más összetételekben is használják a B. szót. Így «B. movesz» az, aki a halálban bűnös, tehát a gyilkos; «B. brisz» hittársat, általában zsidót jelent, míg «B. tóra»-nak (a Tóra fia) a Tórában jártas egyéneket, a tudósokat nevezik ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 504. címszó a lexikon => 105. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10504.htm

CÍMSZÓ: Ben

SZÓCIKK: Ben, h. . Fiú. Az 1800-as évekig, amikor a zsidók polgári neveket vettek fel, a B. szó - az arab Ibn-nek meg felelően - családi nevek képzésére szolgált úgy, hogy a fiú nevét összekötötte az apáéval pl. Mózes ben Naftali B. szóból képzett családnevek a zsidóknál ma is előfordulnak. Más összetételekben is használják a B. szót. Így B. movesz az, aki a halálban bűnös, tehát a gyilkos; B. brisz hittársat, általában zsidót jelent, míg B. tóra -nak a Tóra fia a Tórában jártas egyéneket, a tudósokat nevezik .

10504.ht

CÍMSZÓ Be

SZÓCIKK Ben h Fiú A 1800-a évekig amiko zsidó polgár neveke vette fel B sz a ara Ibn-ne me felelőe család neve képzésér szolgál úgy hog fi nevé összekötött a apáéva pl Móze be Naftal B szóbó képzet családneve zsidókná m i előfordulnak Má összetételekbe i használjá B szót Íg B moves az ak halálba bűnös tehá gyilkos B bris hittársat általába zsidó jelent mí B tór -na Tór fi Tórába járta egyéneket tudósoka nevezi

10504.h

CÍMSZ B

SZÓCIK Be Fi 1800- éveki amik zsid polgá nevek vett fe s ar Ibn-n m felelő csalá nev képzésé szolgá úg ho f nev összekötöt apáév p Móz b Nafta szób képze családnev zsidókn előfordulna M összetételekb használj szó Í move a a halálb bűnö teh gyilko bri hittársa általáb zsid jelen m tó -n Tó f Tóráb járt egyéneke tudósok nevez

10504.

CÍMS

SZÓCI B F 1800 évek ami zsi polg neve vet f a Ibn- felel csal ne képzés szolg ú h ne összekötö apáé Mó Naft szó képz családne zsidók előforduln összetételek használ sz mov halál bűn te gyilk br hittárs általá zsi jele t - T Tórá jár egyének tudóso neve

10504

CÍM

SZÓC 180 éve am zs pol nev ve Ibn fele csa n képzé szol n összeköt apá M Naf sz kép családn zsidó előfordul összetétele haszná s mo halá bű t gyil b hittár által zs jel Tór já egyéne tudós nev

1050SZÓ 18 év a z po ne v Ib fel cs képz szo összekö ap Na s ké család zsid előfordu összetétel haszn m hal b gyi hittá álta z je Tó j egyén tudó ne