10508.htm

CÍMSZÓ: Bencsolás

SZÓCIKK: Bencsolás, a jiddis bentschen igéből képzett főnév, amely áldásmondást jelent. A jiddis német szó a latin benedictióból alakult. Olykor áldani jelentéssel is használják. Ha a rabbi hívét, vagy az apa gyermekeit megáldja, akkor jiddis-németül azt mondják: er hat ihn gebentscht. Legáltalánosabban az étkezés után mondott imát nevezik B.-lásnak. De ezzel a szóval említik még a harmatért (tal) és az esőért (gesem) való templomi könyörgést is (Tal-bentschen, gesem-bentschen), úgyszintén azt a zsinagógai szertartást, amelynek keretében a közeledő új hónapot kihirdetik és megáldják. (L. Ros chódes bencsolás; Gómel bencsolás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 508. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10508.htm

CÍMSZÓ: Bencsolás

SZÓCIKK: Bencsolás, a jiddis bentschen igéből képzett főnév, amely áldásmondást jelent. A jiddis német szó a latin benedictióból alakult. Olykor áldani jelentéssel is használják. Ha a rabbi hívét, vagy az apa gyermekeit megáldja, akkor jiddis-németül azt mondják: er hat ihn gebentscht. Legáltalánosabban az étkezés után mondott imát nevezik B.-lásnak. De ezzel a szóval említik még a harmatért tal és az esőért gesem való templomi könyörgést is Tal-bentschen, gesem-bentschen , úgyszintén azt a zsinagógai szertartást, amelynek keretében a közeledő új hónapot kihirdetik és megáldják. L. Ros chódes bencsolás; Gómel bencsolás.

10508.ht

CÍMSZÓ Bencsolá

SZÓCIKK Bencsolás jiddi bentsche igébő képzet főnév amel áldásmondás jelent jiddi néme sz lati benedictióbó alakult Olyko áldan jelentésse i használják H rabb hívét vag a ap gyermekei megáldja akko jiddis-németü az mondják e ha ih gebentscht Legáltalánosabba a étkezé utá mondot imá nevezi B.-lásnak D ezze szóva említi mé harmatér ta é a esőér gese val templom könyörgés i Tal-bentschen gesem-bentsche úgyszinté az zsinagóga szertartást amelyne keretébe közeled ú hónapo kihirdeti é megáldják L Ro chóde bencsolás Góme bencsolás

10508.h

CÍMSZ Bencsol

SZÓCIK Bencsolá jidd bentsch igéb képze főné ame áldásmondá jelen jidd ném s lat benedictiób alakul Olyk álda jelentéss használjá rab hívé va a gyermeke megáldj akk jiddis-német a mondjá h i gebentsch Legáltalánosabb étkez ut mondo im nevez B.-lásna ezz szóv említ m harmaté t esőé ges va templo könyörgé Tal-bentsche gesem-bentsch úgyszint a zsinagóg szertartás amelyn keretéb közele hónap kihirdet megáldjá R chód bencsolá Góm bencsolá

10508.

CÍMS Bencso

SZÓCI Bencsol jid bentsc igé képz főn am áldásmond jele jid né la benedictió alaku Oly áld jelentés használj ra hív v gyermek megáld ak jiddis-néme mondj gebentsc Legáltalánosab étke u mond i neve B.-lásn ez szó emlí harmat eső ge v templ könyörg Tal-bentsch gesem-bentsc úgyszin zsinagó szertartá amely kereté közel hóna kihirde megáldj chó bencsol Gó bencsol

10508

CÍM Bencs

SZÓC Bencso ji bents ig kép fő a áldásmon jel ji n l benedicti alak Ol ál jelenté használ r hí gyerme megál a jiddis-ném mond gebents Legáltalánosa étk mon nev B.-lás e sz eml harma es g temp könyör Tal-bentsc gesem-bents úgyszi zsinag szertart amel keret köze hón kihird megáld ch bencso G bencso

1050

CÍ Benc

SZÓ Bencs j bent i ké f áldásmo je j benedict ala O á jelent haszná h gyerm megá jiddis-né mon gebent Legáltalános ét mo ne B.-lá s em harm e tem könyö Tal-bents gesem-bent úgysz zsina szertar ame kere köz hó kihir megál c bencs bencs