10509.htm

CÍMSZÓ: Bencze

SZEMÉLYNÉV: Bencze Gyula

SZÓCIKK: Bencze Gyula*, orvostanár, szül. Münchenben 1879. Tanulmányait u. o. végezte s 1911. a belgyógyászati diagnosztika magántanára lett. Főmunkája: Klinikai vizsgálatok a vér viscositásáról. A belgyógyászát körébe vágó tanulmányai hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. 1928-ban kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 509. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10509.htm

CÍMSZÓ: Bencze

SZEMÉLYNÉV: Bencze Gyula

SZÓCIKK: Bencze Gyula*, orvostanár, szül. Münchenben 1879. Tanulmányait u. o. végezte s 1911. a belgyógyászati diagnosztika magántanára lett. Főmunkája: Klinikai vizsgálatok a vér viscositásáról. A belgyógyászát körébe vágó tanulmányai hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. 1928-ban kormányfőtanácsossá nevezték ki.

10509.ht

CÍMSZÓ Bencz

SZEMÉLYNÉV Bencz Gyul

SZÓCIKK Bencz Gyula* orvostanár szül Münchenbe 1879 Tanulmányai u o végezt 1911 belgyógyászat diagnosztik magántanár lett Főmunkája Klinika vizsgálato vé viscositásáról belgyógyászá köréb vág tanulmánya haza é külföld szaklapokba jelenne meg 1928-ba kormányfőtanácsoss nevezté ki

10509.h

CÍMSZ Benc

SZEMÉLYNÉ Benc Gyu

SZÓCIK Benc Gyula orvostaná szü Münchenb 187 Tanulmánya végez 191 belgyógyásza diagnoszti magántaná let Főmunkáj Klinik vizsgálat v viscositásáró belgyógyász köré vá tanulmány haz külföl szaklapokb jelenn me 1928-b kormányfőtanácsos nevezt k

10509.

CÍMS Ben

SZEMÉLYN Ben Gy

SZÓCI Ben Gyul orvostan sz München 18 Tanulmány vége 19 belgyógyász diagnoszt magántan le Főmunká Klini vizsgála viscositásár belgyógyás kör v tanulmán ha külfö szaklapok jelen m 1928- kormányfőtanácso nevez

10509

CÍM Be

SZEMÉLY Be G

SZÓC Be Gyu orvosta s Münche 1 Tanulmán vég 1 belgyógyás diagnosz magánta l Főmunk Klin vizsgál viscositásá belgyógyá kö tanulmá h külf szaklapo jele 1928 kormányfőtanács neve

1050

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B Gy orvost Münch Tanulmá vé belgyógyá diagnos magánt Főmun Kli vizsgá viscositás belgyógy k tanulm kül szaklap jel 192 kormányfőtanác nev