10510.htm

CÍMSZÓ: Benedek

SZEMÉLYNÉV: Benedek Ferenc

SZÓCIKK: Benedek Ferenc, publicista és orvos. Tagja a szegedi Dugonics és a nagyváradi Szigligeti Társaságnak. A Petőfi Társaság 1922. Biblia c. munkáját elismeréssel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 510. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10510.htm

CÍMSZÓ: Benedek

SZEMÉLYNÉV: Benedek Ferenc

SZÓCIKK: Benedek Ferenc, publicista és orvos. Tagja a szegedi Dugonics és a nagyváradi Szigligeti Társaságnak. A Petőfi Társaság 1922. Biblia c. munkáját elismeréssel tüntette ki.

10510.ht

CÍMSZÓ Benede

SZEMÉLYNÉV Benede Feren

SZÓCIKK Benede Ferenc publicist é orvos Tagj szeged Dugonic é nagyvárad Szigliget Társaságnak Petőf Társasá 1922 Bibli c munkájá elismerésse tüntett ki

10510.h

CÍMSZ Bened

SZEMÉLYNÉ Bened Fere

SZÓCIK Bened Feren publicis orvo Tag szege Dugoni nagyvára Sziglige Társaságna Pető Társas 192 Bibl munkáj elismeréss tüntet k

10510.

CÍMS Bene

SZEMÉLYN Bene Fer

SZÓCI Bene Fere publici orv Ta szeg Dugon nagyvár Sziglig Társaságn Pet Társa 19 Bib munká elismerés tünte

10510

CÍM Ben

SZEMÉLY Ben Fe

SZÓC Ben Fer public or T sze Dugo nagyvá Szigli Társaság Pe Társ 1 Bi munk elismeré tünt

1051

CÍ Be

SZEMÉL Be F

SZÓ Be Fe publi o sz Dug nagyv Szigl Társasá P Tár B mun elismer tün