10516.htm

CÍMSZÓ: Benet

SZEMÉLYNÉV: Benet Jacob

SZÓCIKK: Benet, 1. Jacob (Benedict Aberle), óbudai rabbi a XIX. század első negyedében, fia volt B. Mordechainak (l. o.) Műve : Toldósz Mordechai Benet (Óbuda 1832), amely atyja életrajzát és több kiadatlan írását tartalmazza. Az utóbbiak részint homiletikus tartalmúak, részint bibliai magyarázatok s egy prédikáció. Valamennyire jellemző tiszta héber nyelvezete


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 516. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10516.htm

CÍMSZÓ: Benet

SZEMÉLYNÉV: Benet Jacob

SZÓCIKK: Benet, 1. Jacob Benedict Aberle , óbudai rabbi a XIX. század első negyedében, fia volt B. Mordechainak l. o. Műve : Toldósz Mordechai Benet Óbuda 1832 , amely atyja életrajzát és több kiadatlan írását tartalmazza. Az utóbbiak részint homiletikus tartalmúak, részint bibliai magyarázatok s egy prédikáció. Valamennyire jellemző tiszta héber nyelvezete

10516.ht

CÍMSZÓ Bene

SZEMÉLYNÉV Bene Jaco

SZÓCIKK Benet 1 Jaco Benedic Aberl óbuda rabb XIX száza els negyedében fi vol B Mordechaina l o Műv Toldós Mordecha Bene Óbud 183 amel atyj életrajzá é töb kiadatla írásá tartalmazza A utóbbia részin homiletiku tartalmúak részin biblia magyarázato eg prédikáció Valamennyir jellemz tiszt hébe nyelvezet

10516.h

CÍMSZ Ben

SZEMÉLYNÉ Ben Jac

SZÓCIK Bene Jac Benedi Aber óbud rab XI száz el negyedébe f vo Mordechain Mű Toldó Mordech Ben Óbu 18 ame aty életrajz tö kiadatl írás tartalmazz utóbbi részi homiletik tartalmúa részi bibli magyarázat e prédikáci Valamennyi jellem tisz héb nyelveze

10516.

CÍMS Be

SZEMÉLYN Be Ja

SZÓCI Ben Ja Bened Abe óbu ra X szá e negyedéb v Mordechai M Told Mordec Be Ób 1 am at életraj t kiadat írá tartalmaz utóbb rész homileti tartalmú rész bibl magyaráza prédikác Valamenny jelle tis hé nyelvez

10516

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC Be J Bene Ab ób r sz negyedé Mordecha Tol Morde B Ó a a életra kiada ír tartalma utób rés homilet tartalm rés bib magyaráz prédiká Valamenn jell ti h nyelve

1051SZEMÉL

SZÓ B Ben A ó s negyed Mordech To Mord életr kiad í tartalm utó ré homile tartal ré bi magyará prédik Valamen jel t nyelv