10517.htm

CÍMSZÓ: Benet Jesája

SZEMÉLYNÉV: Benet Jesája

SZÓCIKK: 2. B. Jesája, nagykállói rabbi, B. Mordechai (l. o.) nikolsburgi országos főrabbi fia, a Semen Rokeách c. mű szerzőjének veje, megh. Nagykállón 1864. Atyja halála után annak örökébe óhajtott jutni, de ez a törekvése a nikolsburgi hitközség ellenállásán meghiúsult. Utóda fia, B Berel lett. Veje volt Glück Izsák tolcsvai rabbi, a Jad Jicchok szerzője. B.-ről Löw Lipót több alkalommal megemlékezik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 517. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10517.htm

CÍMSZÓ: Benet Jesája

SZEMÉLYNÉV: Benet Jesája

SZÓCIKK: 2. B. Jesája, nagykállói rabbi, B. Mordechai l. o. nikolsburgi országos főrabbi fia, a Semen Rokeách c. mű szerzőjének veje, megh. Nagykállón 1864. Atyja halála után annak örökébe óhajtott jutni, de ez a törekvése a nikolsburgi hitközség ellenállásán meghiúsult. Utóda fia, B Berel lett. Veje volt Glück Izsák tolcsvai rabbi, a Jad Jicchok szerzője. B.-ről Löw Lipót több alkalommal megemlékezik.

10517.ht

CÍMSZÓ Bene Jesáj

SZEMÉLYNÉV Bene Jesáj

SZÓCIKK 2 B Jesája nagykálló rabbi B Mordecha l o nikolsburg országo főrabb fia Seme Rokeác c m szerzőjéne veje megh Nagykálló 1864 Atyj halál utá anna örökéb óhajtot jutni d e törekvés nikolsburg hitközsé ellenállásá meghiúsult Utód fia Bere lett Vej vol Glüc Izsá tolcsva rabbi Ja Jiccho szerzője B.-rő Lö Lipó töb alkalomma megemlékezik

10517.h

CÍMSZ Ben Jesá

SZEMÉLYNÉ Ben Jesá

SZÓCIK Jesáj nagykáll rabb Mordech nikolsbur ország főrab fi Sem Rokeá szerzőjén vej meg Nagykáll 186 Aty halá ut ann öröké óhajto jutn törekvé nikolsbur hitközs ellenállás meghiúsul Utó fi Ber let Ve vo Glü Izs tolcsv rabb J Jicch szerzőj B.-r L Lip tö alkalomm megemlékezi

10517.

CÍMS Be Jes

SZEMÉLYN Be Jes

SZÓCI Jesá nagykál rab Mordec nikolsbu orszá főra f Se Roke szerzőjé ve me Nagykál 18 At hal u an örök óhajt jut törekv nikolsbu hitköz ellenállá meghiúsu Ut f Be le V v Gl Iz tolcs rab Jicc szerző B.- Li t alkalom megemlékez

10517

CÍM B Je

SZEMÉLY B Je

SZÓC Jes nagyká ra Morde nikolsb orsz főr S Rok szerzőj v m Nagyká 1 A ha a örö óhaj ju törek nikolsb hitkö ellenáll meghiús U B l G I tolc ra Jic szerz B. L alkalo megemléke

1051

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ Je nagyk r Mord nikols ors fő Ro szerző Nagyk h ör óha j töre nikols hitk ellenál meghiú tol r Ji szer B alkal megemlék