10520.htm

CÍMSZÓ: Benjamin

SZEMÉLYNÉV: Benjámin Ferenc

SZÓCIKK: Benjamin, 1. Ferenc, költő és újságíró, szül. 1888. Már egészen fiatal korában hírlapíró volt és főképpen szocialista lapokban tette közzé novelláit, verseit és cikkeit, amelyekben olykor a szenvedélyes pátosz hangján nyilatkozik meg a szegényekkel és elnyomottakkal való meleg együttérzése. Jelenleg Pozsonyban hírlapíró. Önállóan megjelent verseskötetei: Balladák; Bilincsben, Örökzöld; A föld. Regényei: Ben Sodoma; A pont; A halál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 520. címszó a lexikon => 107. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10520.htm

CÍMSZÓ: Benjamin

SZEMÉLYNÉV: Benjámin Ferenc

SZÓCIKK: Benjamin, 1. Ferenc, költő és újságíró, szül. 1888. Már egészen fiatal korában hírlapíró volt és főképpen szocialista lapokban tette közzé novelláit, verseit és cikkeit, amelyekben olykor a szenvedélyes pátosz hangján nyilatkozik meg a szegényekkel és elnyomottakkal való meleg együttérzése. Jelenleg Pozsonyban hírlapíró. Önállóan megjelent verseskötetei: Balladák; Bilincsben, Örökzöld; A föld. Regényei: Ben Sodoma; A pont; A halál.

10520.ht

CÍMSZÓ Benjami

SZEMÉLYNÉV Benjámi Feren

SZÓCIKK Benjamin 1 Ferenc költ é újságíró szül 1888 Má egésze fiata korába hírlapír vol é főképpe szocialist lapokba tett közz novelláit versei é cikkeit amelyekbe olyko szenvedélye pátos hangjá nyilatkozi me szegényekke é elnyomottakka val mele együttérzése Jelenle Pozsonyba hírlapíró Önállóa megjelen verseskötetei Balladák Bilincsben Örökzöld föld Regényei Be Sodoma pont halál

10520.h

CÍMSZ Benjam

SZEMÉLYNÉ Benjám Fere

SZÓCIK Benjami Feren köl újságír szü 188 M egész fiat koráb hírlapí vo főképp szocialis lapokb tet köz novellái verse cikkei amelyekb olyk szenvedély páto hangj nyilatkoz m szegényekk elnyomottakk va mel együttérzés Jelenl Pozsonyb hírlapír Önálló megjele verseskötete Balladá Bilincsbe Örökzöl föl Regénye B Sodom pon halá

10520.

CÍMS Benja

SZEMÉLYN Benjá Fer

SZÓCI Benjam Fere kö újságí sz 18 egés fia korá hírlap v főkép szociali lapok te kö novellá vers cikke amelyek oly szenvedél pát hang nyilatko szegények elnyomottak v me együttérzé Jelen Pozsony hírlapí Önáll megjel verseskötet Ballad Bilincsb Örökzö fö Regény Sodo po hal

10520

CÍM Benj

SZEMÉLY Benj Fe

SZÓC Benja Fer k újság s 1 egé fi kor hírla főké szocial lapo t k novell ver cikk amelye ol szenvedé pá han nyilatk szegénye elnyomotta m együttérz Jele Pozson hírlap Önál megje versesköte Balla Bilincs Örökz f Regén Sod p ha

1052

CÍ Ben

SZEMÉL Ben F

SZÓ Benj Fe újsá eg f ko hírl fők szocia lap novel ve cik amely o szenved p ha nyilat szegény elnyomott együttér Jel Pozso hírla Öná megj versesköt Ball Bilinc Örök Regé So h