10521.htm

CÍMSZÓ: Benjamin

SZEMÉLYNÉV: Benjamin Herman

SZÓCIKK: B. Hermann, festő, szül. Kolozsváron 1881. Tanulmányait a budapesti mintarajziskolában kezdte, majd a müncheni és párisi akadémián folytatta. Münchenben a Kunstverein díját, Párisban (1911) a Műbarátok első díját nyerte el. A Műcsarnok 1905. tavaszi tárlatán állított ki először (Sidló Feri kollégám arcképe). A háború előtt Kolozsváron élt (1913-15), azután Budapesten, hol a Műcsarnokban állított ki (Gödöllői parkrészlet, Kelenföldi jégpálya, Felesége arcképe). A háború után ismét visszatért Kolozsvárra. Főleg arcképeket és figurális életképeket fest impresszionista fölfogással. Arcképein újabban az angol klasszikus arcképfestők felé hajlik. 1926-ban Buenos Airesben állított ki nagy sikerrel,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 521. címszó a lexikon => 107. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10521.htm

CÍMSZÓ: Benjamin

SZEMÉLYNÉV: Benjamin Herman

SZÓCIKK: B. Hermann, festő, szül. Kolozsváron 1881. Tanulmányait a budapesti mintarajziskolában kezdte, majd a müncheni és párisi akadémián folytatta. Münchenben a Kunstverein díját, Párisban 1911 a Műbarátok első díját nyerte el. A Műcsarnok 1905. tavaszi tárlatán állított ki először Sidló Feri kollégám arcképe . A háború előtt Kolozsváron élt 1913-15 , azután Budapesten, hol a Műcsarnokban állított ki Gödöllői parkrészlet, Kelenföldi jégpálya, Felesége arcképe . A háború után ismét visszatért Kolozsvárra. Főleg arcképeket és figurális életképeket fest impresszionista fölfogással. Arcképein újabban az angol klasszikus arcképfestők felé hajlik. 1926-ban Buenos Airesben állított ki nagy sikerrel,

10521.ht

CÍMSZÓ Benjami

SZEMÉLYNÉV Benjami Herma

SZÓCIKK B Hermann festő szül Kolozsváro 1881 Tanulmányai budapest mintarajziskolába kezdte maj münchen é páris akadémiá folytatta Münchenbe Kunstverei díját Párisba 191 Műbaráto els díjá nyert el Műcsarno 1905 tavasz tárlatá állítot k előszö Sidl Fer kollégá arckép hábor előt Kolozsváro él 1913-1 azutá Budapesten ho Műcsarnokba állítot k Gödöllő parkrészlet Kelenföld jégpálya Feleség arckép hábor utá ismé visszatér Kolozsvárra Főle arcképeke é figuráli életképeke fes impresszionist fölfogással Arcképei újabba a ango klassziku arcképfestő fel hajlik 1926-ba Bueno Airesbe állítot k nag sikerrel

10521.h

CÍMSZ Benjam

SZEMÉLYNÉ Benjam Herm

SZÓCIK Herman fest szü Kolozsvár 188 Tanulmánya budapes mintarajziskoláb kezdt ma münche pári akadémi folytatt Münchenb Kunstvere díjá Párisb 19 Műbarát el díj nyer e Műcsarn 190 tavas tárlat állíto elősz Sid Fe kollég arcké hábo elő Kolozsvár é 1913- azut Budapeste h Műcsarnokb állíto Gödöll parkrészle Kelenföl jégpály Felesé arcké hábo ut ism visszaté Kolozsvárr Fől arcképek figurál életképek fe impresszionis fölfogássa Arcképe újabb ang klasszik arcképfest fe hajli 1926-b Buen Airesb állíto na sikerre

10521.

CÍMS Benja

SZEMÉLYN Benja Her

SZÓCI Herma fes sz Kolozsvá 18 Tanulmány budape mintarajziskolá kezd m münch pár akadém folytat München Kunstver díj Páris 1 Műbará e dí nye Műcsar 19 tava tárla állít elős Si F kollé arck háb el Kolozsvá 1913 azu Budapest Műcsarnok állít Gödöl parkrészl Kelenfö jégpál Feles arck háb u is visszat Kolozsvár Fő arcképe figurá életképe f impresszioni fölfogáss Arckép újab an klasszi arcképfes f hajl 1926- Bue Aires állít n sikerr

10521

CÍM Benj

SZEMÉLY Benj He

SZÓC Herm fe s Kolozsv 1 Tanulmán budap mintarajziskol kez münc pá akadé folyta Münche Kunstve dí Pári Műbar d ny Műcsa 1 tav tárl állí elő S koll arc há e Kolozsv 191 az Budapes Műcsarno állí Gödö parkrész Kelenf jégpá Fele arc há i vissza Kolozsvá F arckép figur életkép impresszion fölfogás Arcké úja a klassz arcképfe haj 1926 Bu Aire állí siker

1052

CÍ Ben

SZEMÉL Ben H

SZÓ Her f Kolozs Tanulmá buda mintarajzisko ke mün p akad folyt Münch Kunstv d Pár Műba n Műcs ta tár áll el kol ar h Kolozs 19 a Budape Műcsarn áll Göd parkrés Kelen jégp Fel ar h vissz Kolozsv arcké figu életké impresszio fölfogá Arck új klass arcképf ha 192 B Air áll sike