10522.htm

CÍMSZÓ: Benkő

SZEMÉLYNÉV: Benkő Henrik

SZÓCIKK: Benkő Henrik, zeneszerző, szül. Budapesten 1858 márc. 16. megh. 1912. 1882-ben a Nemzeti Színház zenekarának tagja, 1884-1902-ig a Nemzeti Zenede tanára, 1887-1910-ig a m. kir. Operaház karmestere volt. Megjelent egy elméleti könyve is a harmonizálásról. Művei: Összhangzattan, vonósnégyesek, dalok, szonáta hegedűre és zongorára. 1910-ben vonult nyugalomba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 522. címszó a lexikon => 107. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10522.htm

CÍMSZÓ: Benkő

SZEMÉLYNÉV: Benkő Henrik

SZÓCIKK: Benkő Henrik, zeneszerző, szül. Budapesten 1858 márc. 16. megh. 1912. 1882-ben a Nemzeti Színház zenekarának tagja, 1884-1902-ig a Nemzeti Zenede tanára, 1887-1910-ig a m. kir. Operaház karmestere volt. Megjelent egy elméleti könyve is a harmonizálásról. Művei: Összhangzattan, vonósnégyesek, dalok, szonáta hegedűre és zongorára. 1910-ben vonult nyugalomba.

10522.ht

CÍMSZÓ Benk

SZEMÉLYNÉV Benk Henri

SZÓCIKK Benk Henrik zeneszerző szül Budapeste 185 márc 16 megh 1912 1882-be Nemzet Színhá zenekarána tagja 1884-1902-i Nemzet Zened tanára 1887-1910-i m kir Operahá karmester volt Megjelen eg elmélet könyv i harmonizálásról Művei Összhangzattan vonósnégyesek dalok szonát hegedűr é zongorára 1910-be vonul nyugalomba

10522.h

CÍMSZ Ben

SZEMÉLYNÉ Ben Henr

SZÓCIK Ben Henri zeneszerz szü Budapest 18 már 1 meg 191 1882-b Nemze Szính zenekarán tagj 1884-1902- Nemze Zene tanár 1887-1910- ki Operah karmeste vol Megjele e elméle köny harmonizálásró Műve Összhangzatta vonósnégyese dalo szoná hegedű zongorár 1910-b vonu nyugalomb

10522.

CÍMS Be

SZEMÉLYN Be Hen

SZÓCI Be Henr zeneszer sz Budapes 1 má me 19 1882- Nemz Szín zenekará tag 1884-1902 Nemz Zen taná 1887-1910 k Opera karmest vo Megjel elmél kön harmonizálásr Műv Összhangzatt vonósnégyes dal szon heged zongorá 1910- von nyugalom

10522

CÍM B

SZEMÉLY B He

SZÓC B Hen zenesze s Budape m m 1 1882 Nem Szí zenekar ta 1884-190 Nem Ze tan 1887-191 Oper karmes v Megje elmé kö harmonizálás Mű Összhangzat vonósnégye da szo hege zongor 1910 vo nyugalo

1052SZEMÉL H

SZÓ He zenesz Budap 188 Ne Sz zeneka t 1884-19 Ne Z ta 1887-19 Ope karme Megj elm k harmonizálá M Összhangza vonósnégy d sz heg zongo 191 v nyugal