10523.htm

CÍMSZÓ: Ben Tóra

SZÓCIKK: Ben Tóra, (h.). A Tóra fia, olyan ember, aki a talmudi, rabbinikus tudományokban jártas, ellentétben az am hoóreccel (l. o.), aki e tudományokban teljesen járatlan. Egy B. tekintet nélkül állására, vagy vagyoni viszonyaira, vallási jellegű alkalmakkor mindig előnyben részesül az am hoórec felett és a templomban, ha felhívják a Tórához, mindig valami megtisztelő címmel (Chóver, Móré [mojre], Móré mórénu [mojre meréne]) illetik. Ez a cím tudásának foka szerint változik. B.-t «Ben Tojró»-nak mondja a jiddis nyelvhasználat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 523. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10523.htm

CÍMSZÓ: Ben Tóra

SZÓCIKK: Ben Tóra, h. . A Tóra fia, olyan ember, aki a talmudi, rabbinikus tudományokban jártas, ellentétben az am hoóreccel l. o. , aki e tudományokban teljesen járatlan. Egy B. tekintet nélkül állására, vagy vagyoni viszonyaira, vallási jellegű alkalmakkor mindig előnyben részesül az am hoórec felett és a templomban, ha felhívják a Tórához, mindig valami megtisztelő címmel Chóver, Móré [mojre], Móré mórénu [mojre meréne] illetik. Ez a cím tudásának foka szerint változik. B.-t Ben Tojró -nak mondja a jiddis nyelvhasználat.

10523.ht

CÍMSZÓ Be Tór

SZÓCIKK Be Tóra h Tór fia olya ember ak talmudi rabbiniku tudományokba jártas ellentétbe a a hoórecce l o ak tudományokba teljese járatlan Eg B tekinte nélkü állására vag vagyon viszonyaira vallás jelleg alkalmakko mindi előnybe részesü a a hoóre felet é templomban h felhívjá Tórához mindi valam megtisztel címme Chóver Mór [mojre] Mór mórén [mojr meréne illetik E cí tudásána fok szerin változik B.- Be Tojr -na mondj jiddi nyelvhasználat

10523.h

CÍMSZ B Tó

SZÓCIK B Tór Tó fi oly embe a talmud rabbinik tudományokb járta ellentétb hoórecc a tudományokb teljes járatla E tekint nélk állásár va vagyo viszonyair vallá jelle alkalmakk mind előnyb részes hoór fele templomba felhívj Tóráho mind vala megtiszte címm Chóve Mó [mojre Mó móré [moj merén illeti c tudásán fo szeri változi B. B Toj -n mond jidd nyelvhasznála

10523.

CÍMS T

SZÓCI Tó T f ol emb talmu rabbini tudományok járt ellentét hoórec tudományok telje járatl tekin nél állásá v vagy viszonyai vall jell alkalmak min előny része hoó fel templomb felhív Tóráh min val megtiszt cím Chóv M [mojr M mór [mo meré illet tudásá f szer változ B To - mon jid nyelvhasznál

10523

CÍM

SZÓC T o em talm rabbin tudományo jár ellenté hoóre tudományo telj járat teki né állás vag viszonya val jel alkalma mi előn rész ho fe templom felhí Tórá mi va megtisz cí Chó [moj mó [m mer ille tudás sze válto T mo ji nyelvhaszná

1052SZÓ e tal rabbi tudomány já ellent hoór tudomány tel jára tek n állá va viszony va je alkalm m elő rés h f templo felh Tór m v megtis c Ch [mo m [ me ill tudá sz vált m j nyelvhaszn