10524.htm

CÍMSZÓ: Bér

SZEMÉLYNÉV: Bér Dezső

SZÓCIKK: Bér Dezső*, festő és karikatúra-rajzoló, szül. Kalocsán 1875., megh. Budapesten 1924. Előbb jogi tanulmányokat kezdett, azután festeni tanult a Mintarajziskolában, majd Székely Bertalan, Balló Ede és Hegedüs László alatt tanult (1898-1901). Karikatúrái a Borsszem Jankóban, majd a Bolond Istókban és a Kakas Mártonban jelentek meg. Lipcsey Ádám halála után átvette a Borsszem Jankó szerkesztését. Őszi szántás a Naphegyen c. színes rajza a Nemzeti Szalon 1911. grafikai ezüst érmét nyerte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 524. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10524.htm

CÍMSZÓ: Bér

SZEMÉLYNÉV: Bér Dezső

SZÓCIKK: Bér Dezső*, festő és karikatúra-rajzoló, szül. Kalocsán 1875., megh. Budapesten 1924. Előbb jogi tanulmányokat kezdett, azután festeni tanult a Mintarajziskolában, majd Székely Bertalan, Balló Ede és Hegedüs László alatt tanult 1898-1901 . Karikatúrái a Borsszem Jankóban, majd a Bolond Istókban és a Kakas Mártonban jelentek meg. Lipcsey Ádám halála után átvette a Borsszem Jankó szerkesztését. Őszi szántás a Naphegyen c. színes rajza a Nemzeti Szalon 1911. grafikai ezüst érmét nyerte.

10524.ht

CÍMSZÓ Bé

SZEMÉLYNÉV Bé Dezs

SZÓCIKK Bé Dezső* fest é karikatúra-rajzoló szül Kalocsá 1875. megh Budapeste 1924 Előb jog tanulmányoka kezdett azutá festen tanul Mintarajziskolában maj Székel Bertalan Ball Ed é Hegedü Lászl alat tanul 1898-190 Karikatúrá Borssze Jankóban maj Bolon Istókba é Kaka Mártonba jelente meg Lipcse Ádá halál utá átvett Borssze Jank szerkesztését Ősz szántá Naphegye c színe rajz Nemzet Szalo 1911 grafika ezüs érmé nyerte

10524.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Dez

SZÓCIK B Dezső fes karikatúra-rajzol szü Kalocs 1875 meg Budapest 192 Elő jo tanulmányok kezdet azut feste tanu Mintarajziskolába ma Széke Bertala Bal E Heged Lász ala tanu 1898-19 Karikatúr Borssz Jankóba ma Bolo Istókb Kak Mártonb jelent me Lipcs Ád halá ut átvet Borssz Jan szerkesztésé Ős szánt Naphegy szín raj Nemze Szal 191 grafik ezü érm nyert

10524.

CÍMS

SZEMÉLYN De

SZÓCI Dezs fe karikatúra-rajzo sz Kaloc 187 me Budapes 19 El j tanulmányo kezde azu fest tan Mintarajziskoláb m Szék Bertal Ba Hege Lás al tan 1898-1 Karikatú Borss Jankób m Bol Istók Ka Márton jelen m Lipc Á hal u átve Borss Ja szerkesztés Ő szán Napheg szí ra Nemz Sza 19 grafi ez ér nyer

10524

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Dez f karikatúra-rajz s Kalo 18 m Budape 1 E tanulmány kezd az fes ta Mintarajziskolá Szé Berta B Heg Lá a ta 1898- Karikat Bors Jankó Bo Istó K Márto jele Lip ha átv Bors J szerkeszté szá Naphe sz r Nem Sz 1 graf e é nye

1052SZEMÉL

SZÓ De karikatúra-raj Kal 1 Budap tanulmán kez a fe t Mintarajziskol Sz Bert He L t 1898 Karika Bor Jank B Ist Márt jel Li h át Bor szerkeszt sz Naph s Ne S gra ny