10525.htm

CÍMSZÓ: Berczeller

SZEMÉLYNÉV: Berczeller Imre

SZÓCIKK: Berczeller Imre, orvos, szül. Aszódon 1861 máj. 6. A budapesti tudományegyetemen nyert orvosi diplomát. A Zsidó-kórháznak előbb rendelőorvosa volt, majd 1905 óta a kórház szülészeti osztályának vezető főorvosa. Számos nőgyógyászati kérdésekkel foglalkozó cikke jelent meg a szaklapokban. Legjelentősebb az Akadémia által megdicsért munkája: A szülészeti és sebészeti antisepsis története.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 525. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10525.htm

CÍMSZÓ: Berczeller

SZEMÉLYNÉV: Berczeller Imre

SZÓCIKK: Berczeller Imre, orvos, szül. Aszódon 1861 máj. 6. A budapesti tudományegyetemen nyert orvosi diplomát. A Zsidó-kórháznak előbb rendelőorvosa volt, majd 1905 óta a kórház szülészeti osztályának vezető főorvosa. Számos nőgyógyászati kérdésekkel foglalkozó cikke jelent meg a szaklapokban. Legjelentősebb az Akadémia által megdicsért munkája: A szülészeti és sebészeti antisepsis története.

10525.ht

CÍMSZÓ Berczelle

SZEMÉLYNÉV Berczelle Imr

SZÓCIKK Berczelle Imre orvos szül Aszódo 186 máj 6 budapest tudományegyeteme nyer orvos diplomát Zsidó-kórházna előb rendelőorvos volt maj 190 ót kórhá szülészet osztályána vezet főorvosa Számo nőgyógyászat kérdésekke foglalkoz cikk jelen me szaklapokban Legjelentőseb a Akadémi álta megdicsér munkája szülészet é sebészet antisepsi története

10525.h

CÍMSZ Berczell

SZEMÉLYNÉ Berczell Im

SZÓCIK Berczell Imr orvo szü Aszód 18 má budapes tudományegyetem nye orvo diplomá Zsidó-kórházn elő rendelőorvo vol ma 19 ó kórh szülésze osztályán veze főorvos Szám nőgyógyásza kérdésekk foglalko cik jele m szaklapokba Legjelentőse Akadém ált megdicsé munkáj szülésze sebésze antiseps történet

10525.

CÍMS Berczel

SZEMÉLYN Berczel I

SZÓCI Berczel Im orv sz Aszó 1 m budape tudományegyete ny orv diplom Zsidó-kórház el rendelőorv vo m 1 kór szülész osztályá vez főorvo Szá nőgyógyász kérdések foglalk ci jel szaklapokb Legjelentős Akadé ál megdics munká szülész sebész antisep történe

10525

CÍM Bercze

SZEMÉLY Bercze

SZÓC Bercze I or s Asz budap tudományegyet n or diplo Zsidó-kórhá e rendelőor v kó szülés osztály ve főorv Sz nőgyógyás kérdése foglal c je szaklapok Legjelentő Akad á megdic munk szülés sebés antise történ

1052

CÍ Bercz

SZEMÉL Bercz

SZÓ Bercz o As buda tudományegye o dipl Zsidó-kórh rendelőo k szülé osztál v főor S nőgyógyá kérdés fogla j szaklapo Legjelent Aka megdi mun szülé sebé antis törté