10531.htm

CÍMSZÓ: Berendné,Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Berendné,Rosenák Margit

SZÓCIKK: Berendné, Rosenák Margit, hegedűművésznő, szül. Budapesten 1904. 19 éves korában végezte az Akadémiát. Hubaynak, Mambrininek és Studernek volt a növendéke. Számos önálló hangversenyt adott és több koncert keretében lépett fel nagy sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 531. címszó a lexikon => 109. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10531.htm

CÍMSZÓ: Berendné,Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Berendné,Rosenák Margit

SZÓCIKK: Berendné, Rosenák Margit, hegedűművésznő, szül. Budapesten 1904. 19 éves korában végezte az Akadémiát. Hubaynak, Mambrininek és Studernek volt a növendéke. Számos önálló hangversenyt adott és több koncert keretében lépett fel nagy sikerrel.

10531.ht

CÍMSZÓ Berendné,Rosená

SZEMÉLYNÉV Berendné,Rosená Margi

SZÓCIKK Berendné Rosená Margit hegedűművésznő szül Budapeste 1904 1 éve korába végezt a Akadémiát Hubaynak Mambrinine é Studerne vol növendéke Számo önáll hangverseny adot é töb koncer keretébe lépet fe nag sikerrel

10531.h

CÍMSZ Berendné,Rosen

SZEMÉLYNÉ Berendné,Rosen Marg

SZÓCIK Berendn Rosen Margi hegedűművészn szü Budapest 190 év koráb végez Akadémiá Hubayna Mambrinin Studern vo növendék Szám önál hangversen ado tö konce keretéb lépe f na sikerre

10531.

CÍMS Berendné,Rose

SZEMÉLYN Berendné,Rose Mar

SZÓCI Berend Rose Marg hegedűművész sz Budapes 19 é korá vége Akadémi Hubayn Mambrini Studer v növendé Szá öná hangverse ad t konc kereté lép n sikerr

10531

CÍM Berendné,Ros

SZEMÉLY Berendné,Ros Ma

SZÓC Beren Ros Mar hegedűművés s Budape 1 kor vég Akadém Hubay Mambrin Stude növend Sz ön hangvers a kon keret lé siker

1053

CÍ Berendné,Ro

SZEMÉL Berendné,Ro M

SZÓ Bere Ro Ma hegedűművé Budap ko vé Akadé Huba Mambri Stud növen S ö hangver ko kere l sike