10532.htm

CÍMSZÓ: Berény

SZEMÉLYNÉV: Berény Henrik

SZÓCIKK: Berény, 1. Henrik, hegedűművész és zeneszerző, szül. Kassán 1871 jan. 1. Tanulmányait Bécsben végezte Joachim alatt. A művészképző elvégzése után kezdte sikeres turnéinak sorozatát. 1886-ban Liszt Ferenc levelével Párizsba utazott, ahol lassan az elsők közé emelkedett. Több kamarazeneműve mellett értékes zenés színpadi műveket is komponált. Chou-chou c. operettje, A kéz c. pantomimje, a Thalma c. operája európai sikert aratott. Táncdarabjainak száma felülmúlja a háromszázat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 532. címszó a lexikon => 109. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10532.htm

CÍMSZÓ: Berény

SZEMÉLYNÉV: Berény Henrik

SZÓCIKK: Berény, 1. Henrik, hegedűművész és zeneszerző, szül. Kassán 1871 jan. 1. Tanulmányait Bécsben végezte Joachim alatt. A művészképző elvégzése után kezdte sikeres turnéinak sorozatát. 1886-ban Liszt Ferenc levelével Párizsba utazott, ahol lassan az elsők közé emelkedett. Több kamarazeneműve mellett értékes zenés színpadi műveket is komponált. Chou-chou c. operettje, A kéz c. pantomimje, a Thalma c. operája európai sikert aratott. Táncdarabjainak száma felülmúlja a háromszázat.

10532.ht

CÍMSZÓ Berén

SZEMÉLYNÉV Berén Henri

SZÓCIKK Berény 1 Henrik hegedűművés é zeneszerző szül Kassá 187 jan 1 Tanulmányai Bécsbe végezt Joachi alatt művészképz elvégzés utá kezdt sikere turnéina sorozatát 1886-ba Lisz Feren leveléve Párizsb utazott aho lassa a első köz emelkedett Töb kamarazeneműv mellet értéke zené színpad műveke i komponált Chou-cho c operettje ké c pantomimje Thalm c operáj európa siker aratott Táncdarabjaina szám felülmúlj háromszázat

10532.h

CÍMSZ Beré

SZEMÉLYNÉ Beré Henr

SZÓCIK Berén Henri hegedűművé zeneszerz szü Kass 18 ja Tanulmánya Bécsb végez Joach alat művészkép elvégzé ut kezd siker turnéin sorozatá 1886-b Lis Fere levelév Párizs utazot ah lass els kö emelkedet Tö kamarazenemű melle érték zen színpa művek komponál Chou-ch operettj k pantomimj Thal operá európ sike aratot Táncdarabjain szá felülmúl háromszáza

10532.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Hen

SZÓCI Beré Henr hegedűműv zeneszer sz Kas 1 j Tanulmány Bécs vége Joac ala művészké elvégz u kez sike turnéi sorozat 1886- Li Fer levelé Páriz utazo a las el k emelkede T kamarazenem mell érté ze színp műve komponá Chou-c operett pantomim Tha oper euró sik arato Táncdarabjai sz felülmú háromszáz

10532

CÍM Be

SZEMÉLY Be He

SZÓC Ber Hen hegedűmű zenesze s Ka Tanulmán Béc vég Joa al művészk elvég ke sik turné soroza 1886 L Fe level Pári utaz la e emelked kamarazene mel ért z szín műv kompon Chou- operet pantomi Th ope eur si arat Táncdarabja s felülm háromszá

1053

CÍ B

SZEMÉL B H

SZÓ Be He hegedűm zenesz K Tanulmá Bé vé Jo a művész elvé k si turn soroz 188 F leve Pár uta l emelke kamarazen me ér szí mű kompo Chou opere pantom T op eu s ara Táncdarabj felül háromsz