10535.htm

CÍMSZÓ: Berényi

SZEMÉLYNÉV: Berényi Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor ügyvéd, jogi szakíró, szül. Bicskén (Fehér vm.) 1865 máj. 3. Jogtudori oklevelét a budapesti egyetemen nyerte el. Pollák Illés (l. o.) ügyvédi irodájában kezdte meg a joggyakorlatot. Jelenleg jogügyi elöljárója és ügyésze a budai izr. hitközségnek, alelnöke az Orsz. Izr. Patronage Egyesületnek és az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesületnek. Első könyvét Lakbérleti jog és eljárás címen dr. Graber Károllyal közösen írta. Majd 1905-ben Tarján Nándor dr.-ral együtt megírta A magyar állampolgárság megszerzése és elvesztése c. művét. Jogirodalmi működése mellett a felekezeti sajtónak is régi munkatársa


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 535. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10535.htm

CÍMSZÓ: Berényi

SZEMÉLYNÉV: Berényi Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor ügyvéd, jogi szakíró, szül. Bicskén Fehér vm. 1865 máj. 3. Jogtudori oklevelét a budapesti egyetemen nyerte el. Pollák Illés l. o. ügyvédi irodájában kezdte meg a joggyakorlatot. Jelenleg jogügyi elöljárója és ügyésze a budai izr. hitközségnek, alelnöke az Orsz. Izr. Patronage Egyesületnek és az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesületnek. Első könyvét Lakbérleti jog és eljárás címen dr. Graber Károllyal közösen írta. Majd 1905-ben Tarján Nándor dr.-ral együtt megírta A magyar állampolgárság megszerzése és elvesztése c. művét. Jogirodalmi működése mellett a felekezeti sajtónak is régi munkatársa

10535.ht

CÍMSZÓ Berény

SZEMÉLYNÉV Berény Sándo

SZÓCIKK B Sándo ügyvéd jog szakíró szül Bicské Fehé vm 186 máj 3 Jogtudor oklevelé budapest egyeteme nyert el Pollá Illé l o ügyvéd irodájába kezdt me joggyakorlatot Jelenle jogügy elöljárój é ügyész buda izr hitközségnek alelnök a Orsz Izr Patronag Egyesületne é a Izr Szünide Gyermektele Egyesületnek Els könyvé Lakbérlet jo é eljárá címe dr Grabe Károllya közöse írta Maj 1905-be Tarjá Nándo dr.-ra együt megírt magya állampolgársá megszerzés é elvesztés c művét Jogirodalm működés mellet felekezet sajtóna i rég munkatárs

10535.h

CÍMSZ Berén

SZEMÉLYNÉ Berén Sánd

SZÓCIK Sánd ügyvé jo szakír szü Bicsk Feh v 18 má Jogtudo oklevel budapes egyetem nyer e Poll Ill ügyvé irodájáb kezd m joggyakorlato Jelenl jogüg elöljáró ügyés bud iz hitközségne alelnö Ors Iz Patrona Egyesületn Iz Szünid Gyermektel Egyesületne El könyv Lakbérle j eljár cím d Grab Károlly közös írt Ma 1905-b Tarj Nánd dr.-r együ megír magy állampolgárs megszerzé elveszté művé Jogirodal működé melle felekeze sajtón ré munkatár

10535.

CÍMS Beré

SZEMÉLYN Beré Sán

SZÓCI Sán ügyv j szakí sz Bics Fe 1 m Jogtud okleve budape egyete nye Pol Il ügyv irodájá kez joggyakorlat Jelen jogü elöljár ügyé bu i hitközségn aleln Or I Patron Egyesület I Szüni Gyermekte Egyesületn E köny Lakbérl eljá cí Gra Károll közö ír M 1905- Tar Nán dr.- egy megí mag állampolgár megszerz elveszt műv Jogiroda működ mell felekez sajtó r munkatá

10535

CÍM Ber

SZEMÉLY Ber Sá

SZÓC Sá ügy szak s Bic F Jogtu oklev budap egyet ny Po I ügy irodáj ke joggyakorla Jele jog elöljá ügy b hitközség alel O Patro Egyesüle Szün Gyermekt Egyesület kön Lakbér elj c Gr Károl köz í 1905 Ta Ná dr. eg meg ma állampolgá megszer elvesz mű Jogirod műkö mel feleke sajt munkat

1053

CÍ Be

SZEMÉL Be S

SZÓ S üg sza Bi Jogt okle buda egye n P üg irodá k joggyakorl Jel jo elölj üg hitközsé ale Patr Egyesül Szü Gyermek Egyesüle kö Lakbé el G Káro kö 190 T N dr e me m állampolg megsze elves m Jogiro műk me felek saj munka