10536.htm

CÍMSZÓ: Berésisz

SZÓCIKK: Berésisz, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyvének kezdetétől a 6. fejezet 8. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: a világteremtés hét napja, az első emberpár Éden kertjében, Káin és Ábel, Káin utódai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 42. fejezetének 5. versétől a 21. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a prófétai rész is Istenről, mint a világ teremtőjéről szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 536. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10536.htm

CÍMSZÓ: Berésisz

SZÓCIKK: Berésisz, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyvének kezdetétől a 6. fejezet 8. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: a világteremtés hét napja, az első emberpár Éden kertjében, Káin és Ábel, Káin utódai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 42. fejezetének 5. versétől a 21. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a prófétai rész is Istenről, mint a világ teremtőjéről szól.

10536.ht

CÍMSZÓ Berésis

SZÓCIKK Berésisz hetiszakasz mel Móze 1 könyvéne kezdetétő 6 fejeze 8 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma világteremté hé napja a els emberpá Éde kertjében Kái é Ábel Kái utódai hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 42 fejezeténe 5 versétő 21 versi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog próféta rés i Istenről min vilá teremtőjérő szól

10536.h

CÍMSZ Berési

SZÓCIK Berésis hetiszakas me Móz könyvén kezdetét fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm világteremt h napj el emberp Éd kertjébe Ká Ábe Ká utóda hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 4 fejezetén versét 2 vers terje tór prófét szaka közö összefüggé ho prófét ré Istenrő mi vil teremtőjér szó

10536.

CÍMS Berés

SZÓCI Berési hetiszaka m Mó könyvé kezdeté feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal világterem nap e ember É kertjéb K Áb K utód hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté versé ver terj tó prófé szak köz összefügg h prófé r Istenr m vi teremtőjé sz

10536

CÍM Beré

SZÓC Berés hetiszak M könyv kezdet fej ver ter r fogl magá R tarta világtere na embe kertjé Á utó hetiszakas tar próf Je kö fejezet vers ve ter t próf sza kö összefüg próf Isten v teremtőj s

1053

CÍ Ber

SZÓ Beré hetisza köny kezde fe ve te fog mag tart világter n emb kertj ut hetiszaka ta pró J k fejeze ver v te pró sz k összefü pró Iste teremtő