10538.htm

CÍMSZÓ: Bergel

SZEMÉLYNÉV: Bergel József

SZÓCIKK: Bergel, 1. József (v. Bergl), orvos és hebraista szül. 1799., megh. Kaposváron, 1884 febr.-ban. Félszázadnál tovább működött, mint gyakorló orvos. Orvosi tanulmányai a Zeitschrift für Natur-und Heilkundeben jelentek meg. Zsidó vonatkozású önállóan megjelent művei; Hebräische Gedichte nach einem neuen Rhythmus (Gr. Kanizsa, 1873); Studien über die naturwissenschaftlichen Kentnisse der Talmudisten (Leipzig, 1880); Geschichte der Juden in Ungarn nach den bestén Quellen bearbeitet (Kaposvár, 1879, u. a. magyarul: A magyarországi zsidók története, u. o., u. a.); Die Eheverhältnisse der alten Juden im Vergleiche mit dem griechischen und römischen (Leipzig, 1881).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 538. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10538.htm

CÍMSZÓ: Bergel

SZEMÉLYNÉV: Bergel József

SZÓCIKK: Bergel, 1. József v. Bergl , orvos és hebraista szül. 1799., megh. Kaposváron, 1884 febr.-ban. Félszázadnál tovább működött, mint gyakorló orvos. Orvosi tanulmányai a Zeitschrift für Natur-und Heilkundeben jelentek meg. Zsidó vonatkozású önállóan megjelent művei; Hebräische Gedichte nach einem neuen Rhythmus Gr. Kanizsa, 1873 ; Studien über die naturwissenschaftlichen Kentnisse der Talmudisten Leipzig, 1880 ; Geschichte der Juden in Ungarn nach den bestén Quellen bearbeitet Kaposvár, 1879, u. a. magyarul: A magyarországi zsidók története, u. o., u. a. ; Die Eheverhältnisse der alten Juden im Vergleiche mit dem griechischen und römischen Leipzig, 1881 .

10538.ht

CÍMSZÓ Berge

SZEMÉLYNÉV Berge Józse

SZÓCIKK Bergel 1 Józse v Berg orvo é hebraist szül 1799. megh Kaposváron 188 febr.-ban Félszázadná továb működött min gyakorl orvos Orvos tanulmánya Zeitschrif fü Natur-un Heilkundebe jelente meg Zsid vonatkozás önállóa megjelen művei Hebräisch Gedicht nac eine neue Rhythmu Gr Kanizsa 187 Studie übe di naturwissenschaftliche Kentniss de Talmudiste Leipzig 188 Geschicht de Jude i Ungar nac de besté Quelle bearbeite Kaposvár 1879 u a magyarul magyarország zsidó története u o. u a Di Eheverhältniss de alte Jude i Vergleich mi de griechische un römische Leipzig 188

10538.h

CÍMSZ Berg

SZEMÉLYNÉ Berg Józs

SZÓCIK Berge Józs Ber orv hebrais szü 1799 meg Kaposváro 18 febr.-ba Félszázadn tová működöt mi gyakor orvo Orvo tanulmány Zeitschri f Natur-u Heilkundeb jelent me Zsi vonatkozá önálló megjele műve Hebräisc Gedich na ein neu Rhythm G Kanizs 18 Studi üb d naturwissenschaftlich Kentnis d Talmudist Leipzi 18 Geschich d Jud Unga na d best Quell bearbeit Kaposvá 187 magyaru magyarorszá zsid történet o D Eheverhältnis d alt Jud Vergleic m d griechisch u römisch Leipzi 18

10538.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Józ

SZÓCI Berg Józ Be or hebrai sz 179 me Kaposvár 1 febr.-b Félszázad tov működö m gyako orv Orv tanulmán Zeitschr Natur- Heilkunde jelen m Zs vonatkoz önáll megjel műv Hebräis Gedic n ei ne Rhyth Kaniz 1 Stud ü naturwissenschaftlic Kentni Talmudis Leipz 1 Geschic Ju Ung n bes Quel bearbei Kaposv 18 magyar magyarorsz zsi történe Eheverhältni al Ju Verglei griechisc römisc Leipz 1

10538

CÍM Be

SZEMÉLY Be Jó

SZÓC Ber Jó B o hebra s 17 m Kaposvá febr.- Félszáza to működ gyak or Or tanulmá Zeitsch Natur Heilkund jele Z vonatko önál megje mű Hebräi Gedi e n Rhyt Kani Stu naturwissenschaftli Kentn Talmudi Leip Geschi J Un be Que bearbe Kapos 1 magya magyarors zs történ Eheverhältn a J Vergle griechis römis Leip

1053

CÍ B

SZEMÉL B J

SZÓ Be J hebr 1 Kaposv febr. Félszáz t műkö gya o O tanulm Zeitsc Natu Heilkun jel vonatk öná megj m Hebrä Ged Rhy Kan St naturwissenschaftl Kent Talmud Lei Gesch U b Qu bearb Kapo magy magyaror z törté Eheverhält Vergl griechi römi Lei