10539.htm

CÍMSZÓ: Bergel

SZEMÉLYNÉV: Bergel Viktor

SZÓCIKK: B. Viktor, zongoraművész és énektanár szül. Londonban 1870 máj. 20. B. magyar szülők; gyermeke; születése után a kontinensre költöztek. Bécsben és Berlinben tanult. 1896-ban a Brooklyn School of Music tanára volt, New Yorkban. 1906-ban Londonba szerződött és azóta ott él. Ismertebb tanítványai: Lauritz Melchior, Susan Metcalfe-Casals, John Adams, Gervase Elwes.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 539. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10539.htm

CÍMSZÓ: Bergel

SZEMÉLYNÉV: Bergel Viktor

SZÓCIKK: B. Viktor, zongoraművész és énektanár szül. Londonban 1870 máj. 20. B. magyar szülők; gyermeke; születése után a kontinensre költöztek. Bécsben és Berlinben tanult. 1896-ban a Brooklyn School of Music tanára volt, New Yorkban. 1906-ban Londonba szerződött és azóta ott él. Ismertebb tanítványai: Lauritz Melchior, Susan Metcalfe-Casals, John Adams, Gervase Elwes.

10539.ht

CÍMSZÓ Berge

SZEMÉLYNÉV Berge Vikto

SZÓCIKK B Viktor zongoraművés é énektaná szül Londonba 187 máj 20 B magya szülők gyermeke születés utá kontinensr költöztek Bécsbe é Berlinbe tanult 1896-ba Brookly Schoo o Musi tanár volt Ne Yorkban 1906-ba Londonb szerződöt é azót ot él Ismerteb tanítványai Laurit Melchior Susa Metcalfe-Casals Joh Adams Gervas Elwes

10539.h

CÍMSZ Berg

SZEMÉLYNÉ Berg Vikt

SZÓCIK Vikto zongoraművé énektan szü Londonb 18 má 2 magy szülő gyermek születé ut kontinens költözte Bécsb Berlinb tanul 1896-b Brookl Scho Mus taná vol N Yorkba 1906-b London szerződö azó o é Ismerte tanítványa Lauri Melchio Sus Metcalfe-Casal Jo Adam Gerva Elwe

10539.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Vik

SZÓCI Vikt zongoraműv énekta sz London 1 m mag szül gyerme szület u kontinen költözt Bécs Berlin tanu 1896- Brook Sch Mu tan vo Yorkb 1906- Londo szerződ az Ismert tanítvány Laur Melchi Su Metcalfe-Casa J Ada Gerv Elw

10539

CÍM Be

SZEMÉLY Be Vi

SZÓC Vik zongoramű énekt s Londo ma szü gyerm szüle kontine költöz Béc Berli tan 1896 Broo Sc M ta v York 1906 Lond szerző a Ismer tanítván Lau Melch S Metcalfe-Cas Ad Ger El

1053

CÍ B

SZEMÉL B V

SZÓ Vi zongoram ének Lond m sz gyer szül kontin költö Bé Berl ta 189 Bro S t Yor 190 Lon szerz Isme tanítvá La Melc Metcalfe-Ca A Ge E