10540.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Brunó

SZÓCIKK: Berger, 1. Brúnó, filantróp, szül. Homonnán 1785., ahonnan Bécsbe költözött. A pesti nagy árvíz alkalmával 5000 forintot meghaladó összeget gyűjtött a károsultak részére, a kolera idején pedig orvos fiat, Zsigmondot küldte Pestre, aki itt maga is életét vesztette. Művei: Or Nógá (vizsgálatok a héber, khald és aram nyelvben) Libánon (archeológiái mű 6 kötetben).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 540. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10540.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Brunó

SZÓCIKK: Berger, 1. Brúnó, filantróp, szül. Homonnán 1785., ahonnan Bécsbe költözött. A pesti nagy árvíz alkalmával 5000 forintot meghaladó összeget gyűjtött a károsultak részére, a kolera idején pedig orvos fiat, Zsigmondot küldte Pestre, aki itt maga is életét vesztette. Művei: Or Nógá vizsgálatok a héber, khald és aram nyelvben Libánon archeológiái mű 6 kötetben .

10540.ht

CÍMSZÓ Berge

SZEMÉLYNÉV Berge Brun

SZÓCIKK Berger 1 Brúnó filantróp szül Homonná 1785. ahonna Bécsb költözött pest nag árví alkalmáva 500 forinto meghalad összege gyűjtöt károsulta részére koler idejé pedi orvo fiat Zsigmondo küldt Pestre ak it mag i életé vesztette Művei O Nóg vizsgálato héber khal é ara nyelvbe Libáno archeológiá m kötetbe

10540.h

CÍMSZ Berg

SZEMÉLYNÉ Berg Bru

SZÓCIK Berge Brún filantró szü Homonn 1785 ahonn Bécs költözöt pes na árv alkalmáv 50 forint meghala összeg gyűjtö károsult részér kole idej ped orv fia Zsigmond küld Pestr a i ma élet vesztett Műve Nó vizsgálat hébe kha ar nyelvb Libán archeológi kötetb

10540.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Br

SZÓCI Berg Brú filantr sz Homon 178 ahon Béc költözö pe n ár alkalmá 5 forin meghal össze gyűjt károsul részé kol ide pe or fi Zsigmon kül Pest m éle vesztet Műv N vizsgála héb kh a nyelv Libá archeológ kötet

10540

CÍM Be

SZEMÉLY Be B

SZÓC Ber Br filant s Homo 17 aho Bé költöz p á alkalm fori megha össz gyűj károsu rész ko id p o f Zsigmo kü Pes él veszte Mű vizsgál hé k nyel Lib archeoló köte

1054

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Be B filan Hom 1 ah B költö alkal for megh öss gyű káros rés k i Zsigm k Pe é veszt M vizsgá h nye Li archeol köt