10544.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Iván

SZÓCIKK: B. Iván, orvos, az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Szül. Sárbogárdon (Fehér vm.) 1893 febr. 21. Orvosi ós kémiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Két évig Winkler professzor tanársegéde volt az I. számú vegytani intézetben. A háború alatt az Auguszta-barak és a Soroksári-úti hadikórház laboratóriumát, 1918. pedig a Szent Gellért gyógyfürdő laboratóriumát vezette, 1919 óta az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Magyar és külföldi szaklapokban több colloid-kémiai munkája jelent meg, számos cikket írt még a Wassermann-féle reakcióról és a vér reakciójának megváltozásáról a gyógyfürdők hatása alatt. Újszerű eljárást és eszközt fedezett fel a minimális fehérje-mennyiségek mérésére.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 544. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10544.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Iván

SZÓCIKK: B. Iván, orvos, az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Szül. Sárbogárdon Fehér vm. 1893 febr. 21. Orvosi ós kémiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Két évig Winkler professzor tanársegéde volt az I. számú vegytani intézetben. A háború alatt az Auguszta-barak és a Soroksári-úti hadikórház laboratóriumát, 1918. pedig a Szent Gellért gyógyfürdő laboratóriumát vezette, 1919 óta az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Magyar és külföldi szaklapokban több colloid-kémiai munkája jelent meg, számos cikket írt még a Wassermann-féle reakcióról és a vér reakciójának megváltozásáról a gyógyfürdők hatása alatt. Újszerű eljárást és eszközt fedezett fel a minimális fehérje-mennyiségek mérésére.

10544.ht

CÍMSZÓ Berge

SZEMÉLYNÉV Berge Ivá

SZÓCIKK B Iván orvos a állam gyermekmenhel laboratóriumána főorvosa Szül Sárbogárdo Fehé vm 189 febr 21 Orvos ó kémia tanulmányai budapest egyeteme végezte Ké évi Winkle professzo tanársegéd vol a I szám vegytan intézetben hábor alat a Auguszta-bara é Soroksári-út hadikórhá laboratóriumát 1918 pedi Szen Gellér gyógyfürd laboratóriumá vezette 191 ót a állam gyermekmenhel laboratóriumána főorvosa Magya é külföld szaklapokba töb colloid-kémia munkáj jelen meg számo cikke ír mé Wassermann-fél reakcióró é vé reakciójána megváltozásáró gyógyfürdő hatás alatt Újszer eljárás é eszköz fedezet fe minimáli fehérje-mennyisége mérésére

10544.h

CÍMSZ Berg

SZEMÉLYNÉ Berg Iv

SZÓCIK Ivá orvo álla gyermekmenhe laboratóriumán főorvos Szü Sárbogárd Feh v 18 feb 2 Orvo kémi tanulmánya budapes egyetem végezt K év Winkl professz tanársegé vo szá vegyta intézetbe hábo ala Auguszta-bar Soroksári-ú hadikórh laboratóriumá 191 ped Sze Gellé gyógyfür laboratórium vezett 19 ó álla gyermekmenhe laboratóriumán főorvos Magy külföl szaklapokb tö colloid-kémi munká jele me szám cikk í m Wassermann-fé reakciór v reakcióján megváltozásár gyógyfürd hatá alat Újsze eljárá eszkö fedeze f minimál fehérje-mennyiség mérésér

10544.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber I

SZÓCI Iv orv áll gyermekmenh laboratóriumá főorvo Sz Sárbogár Fe 1 fe Orv kém tanulmány budape egyete végez é Wink profess tanárseg v sz vegyt intézetb háb al Auguszta-ba Soroksári- hadikór laboratórium 19 pe Sz Gell gyógyfü laboratóriu vezet 1 áll gyermekmenh laboratóriumá főorvo Mag külfö szaklapok t colloid-kém munk jel m szá cik Wassermann-f reakció reakciójá megváltozásá gyógyfür hat ala Újsz eljár eszk fedez minimá fehérje-mennyisé mérésé

10544

CÍM Be

SZEMÉLY Be

SZÓC I or ál gyermekmen laboratórium főorv S Sárbogá F f Or ké tanulmán budap egyet vége Win profes tanárse s vegy intézet há a Auguszta-b Soroksári hadikó laboratóriu 1 p S Gel gyógyf laboratóri veze ál gyermekmen laboratórium főorv Ma külf szaklapo colloid-ké mun je sz ci Wassermann- reakci reakciój megváltozás gyógyfü ha al Újs eljá esz fede minim fehérje-mennyis mérés

1054

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ o á gyermekme laboratóriu főor Sárbog O k tanulmá buda egye vég Wi profe tanárs veg intéze h Auguszta- Soroksár hadik laboratóri Ge gyógy laboratór vez á gyermekme laboratóriu főor M kül szaklap colloid-k mu j s c Wassermann reakc reakció megváltozá gyógyf h a Új elj es fed mini fehérje-mennyi méré