10545.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, ügyvéd, szül. Miskolcon 1867. Ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. A Kúria ügyvédi tanácsának tagja, a bíró- és ügyvédvizsgáló bizottság elnökhelyettese. Sokáig tagja volt a büntető törvénykönyv kodifikáló bizottságnak. Közérdekű munkásságának elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. Kiváló büntetetőjogász, aki számos cikket és nagyobb tanulmányt írt szaklapokba és egyéb szakbeli összefoglaló munkákba. Könyve: A büntetés kimérésének reformja (Budapest 1906).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 545. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10545.htm

CÍMSZÓ: Berger

SZEMÉLYNÉV: Berger Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, ügyvéd, szül. Miskolcon 1867. Ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. A Kúria ügyvédi tanácsának tagja, a bíró- és ügyvédvizsgáló bizottság elnökhelyettese. Sokáig tagja volt a büntető törvénykönyv kodifikáló bizottságnak. Közérdekű munkásságának elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. Kiváló büntetetőjogász, aki számos cikket és nagyobb tanulmányt írt szaklapokba és egyéb szakbeli összefoglaló munkákba. Könyve: A büntetés kimérésének reformja Budapest 1906 .

10545.ht

CÍMSZÓ Berge

SZEMÉLYNÉV Berge Miks

SZÓCIKK B Miksa ügyvéd szül Miskolco 1867 Ügyvéd oklevelé budapest egyeteme szerezte Kúri ügyvéd tanácsána tagja bíró é ügyvédvizsgál bizottsá elnökhelyettese Sokái tagj vol büntet törvényköny kodifikál bizottságnak Közérdek munkásságána elismeréséü kormányfőtanácsoss nevezté ki Kivál büntetetőjogász ak számo cikke é nagyob tanulmány ír szaklapokb é egyé szakbel összefoglal munkákba Könyve bünteté kiméréséne reformj Budapes 190

10545.h

CÍMSZ Berg

SZEMÉLYNÉ Berg Mik

SZÓCIK Miks ügyvé szü Miskolc 186 Ügyvé oklevel budapes egyetem szerezt Kúr ügyvé tanácsán tagj bír ügyvédvizsgá bizotts elnökhelyettes Soká tag vo bünte törvénykön kodifiká bizottságna Közérde munkásságán elismerésé kormányfőtanácsos nevezt k Kivá büntetetőjogás a szám cikk nagyo tanulmán í szaklapok egy szakbe összefogla munkákb Könyv büntet kimérésén reform Budape 19

10545.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Mi

SZÓCI Mik ügyv sz Miskol 18 Ügyv okleve budape egyete szerez Kú ügyv tanácsá tag bí ügyvédvizsg bizott elnökhelyette Sok ta v bünt törvénykö kodifik bizottságn Közérd munkásságá elismerés kormányfőtanácso nevez Kiv büntetetőjogá szá cik nagy tanulmá szaklapo eg szakb összefogl munkák Köny bünte kimérésé refor Budap 1

10545

CÍM Be

SZEMÉLY Be M

SZÓC Mi ügy s Misko 1 Ügy oklev budap egyet szere K ügy tanács ta b ügyvédvizs bizot elnökhelyett So t bün törvényk kodifi bizottság Közér munkásság elismeré kormányfőtanács neve Ki büntetetőjog sz ci nag tanulm szaklap e szak összefog munká Kön bünt kimérés refo Buda

1054

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ M üg Misk Üg okle buda egye szer üg tanác t ügyvédviz bizo elnökhelyet S bü törvény kodif bizottsá Közé munkássá elismer kormányfőtanác nev K büntetetőjo s c na tanul szakla sza összefo munk Kö bün kiméré ref Bud