10546.htm

CÍMSZÓ: Berkes

SZEMÉLYNÉV: Berkes Imre

SZÓCIKK: Berkes Imre, író és hírlapíró, szül. Szigetváron 1878. Miután a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait, hírlapíró lett. 1913-ban pályadíjat nyert Bábel c. társadalmi regényével. Egyéb regényei: Csillagok, ha kialszanak (1913); Ezer leányfej (1916); Bülbül hadnagy (a magyar háborús szépirodalom egyik legsikerültebb terméke, 1917); Nem haltam meg tőle (a pubertás viharzásának megragadó képe, 1919); Odakünn süt a nap (1920); Vérző falvakon át c. élettel teljes harctéri emlékeket tett közzé. 1921 óta a Magyarság c. napilap éjjeli szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 546. címszó a lexikon => 110. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10546.htm

CÍMSZÓ: Berkes

SZEMÉLYNÉV: Berkes Imre

SZÓCIKK: Berkes Imre, író és hírlapíró, szül. Szigetváron 1878. Miután a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait, hírlapíró lett. 1913-ban pályadíjat nyert Bábel c. társadalmi regényével. Egyéb regényei: Csillagok, ha kialszanak 1913 ; Ezer leányfej 1916 ; Bülbül hadnagy a magyar háborús szépirodalom egyik legsikerültebb terméke, 1917 ; Nem haltam meg tőle a pubertás viharzásának megragadó képe, 1919 ; Odakünn süt a nap 1920 ; Vérző falvakon át c. élettel teljes harctéri emlékeket tett közzé. 1921 óta a Magyarság c. napilap éjjeli szerkesztője.

10546.ht

CÍMSZÓ Berke

SZEMÉLYNÉV Berke Imr

SZÓCIKK Berke Imre ír é hírlapíró szül Szigetváro 1878 Miutá budapest tudományegyete bölcsészet kará folytatt tanulmányait hírlapír lett 1913-ba pályadíja nyer Bábe c társadalm regényével Egyé regényei Csillagok h kialszana 191 Eze leányfe 191 Bülbü hadnag magya háború szépirodalo egyi legsikerülteb terméke 191 Ne halta me től pubertá viharzásána megragad képe 191 Odakün sü na 192 Vérz falvako á c élette telje harctér emlékeke tet közzé 192 ót Magyarsá c napila éjjel szerkesztője

10546.h

CÍMSZ Berk

SZEMÉLYNÉ Berk Im

SZÓCIK Berk Imr í hírlapír szü Szigetvár 187 Miut budapes tudományegyet bölcsésze kar folytat tanulmányai hírlapí let 1913-b pályadíj nye Báb társadal regényéve Egy regénye Csillago kialszan 19 Ez leányf 19 Bülb hadna magy hábor szépirodal egy legsikerülte termék 19 N halt m tő pubert viharzásán megraga kép 19 Odakü s n 19 Vér falvak élett telj harcté emlékek te közz 19 ó Magyars napil éjje szerkesztőj

10546.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber I

SZÓCI Ber Im hírlapí sz Szigetvá 18 Miu budape tudományegye bölcsész ka folyta tanulmánya hírlap le 1913- pályadí ny Bá társada regényév Eg regény Csillag kialsza 1 E leány 1 Bül hadn mag hábo szépiroda eg legsikerült termé 1 hal t puber viharzásá megrag ké 1 Odak 1 Vé falva élet tel harct emléke t köz 1 Magyar napi éjj szerkesztő

10546

CÍM Be

SZEMÉLY Be

SZÓC Be I hírlap s Szigetv 1 Mi budap tudományegy bölcsés k folyt tanulmány hírla l 1913 pályad n B társad regényé E regén Csilla kialsz leán Bü had ma háb szépirod e legsikerül term ha pube viharzás megra k Oda V falv éle te harc emlék kö Magya nap éj szerkeszt

1054

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B hírla Sziget M buda tudományeg bölcsé foly tanulmán hírl 191 pálya társa regény regé Csill kials leá B ha m há szépiro legsikerü ter h pub viharzá megr Od fal él t har emlé k Magy na é szerkesz