10549.htm

CÍMSZÓ: Berkovits

SZEMÉLYNÉV: Berkovits Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, orvostudós, szül. 1834., megh. 1896. A magyar orvosi kar egyik legképzettebb, legkiválóbb tudós-orvosa volt. Az 1873-iki országos kolera-járvány idején sok közjóléti intézményt hívott Nagyváradon életre. A kiváló tudós és orvos emlékére a nagyváradi izraelita hitközség jelentős alapítványt tett orvosnövendékek kiképzésére.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 549. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10549.htm

CÍMSZÓ: Berkovits

SZEMÉLYNÉV: Berkovits Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, orvostudós, szül. 1834., megh. 1896. A magyar orvosi kar egyik legképzettebb, legkiválóbb tudós-orvosa volt. Az 1873-iki országos kolera-járvány idején sok közjóléti intézményt hívott Nagyváradon életre. A kiváló tudós és orvos emlékére a nagyváradi izraelita hitközség jelentős alapítványt tett orvosnövendékek kiképzésére.

10549.ht

CÍMSZÓ Berkovit

SZEMÉLYNÉV Berkovit Zsigmon

SZÓCIKK B Zsigmond orvostudós szül 1834. megh 1896 magya orvos ka egyi legképzettebb legkiválób tudós-orvos volt A 1873-ik országo kolera-járván idejé so közjólét intézmény hívot Nagyvárado életre kivál tudó é orvo emlékér nagyvárad izraelit hitközsé jelentő alapítvány tet orvosnövendéke kiképzésére

10549.h

CÍMSZ Berkovi

SZEMÉLYNÉ Berkovi Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon orvostudó szü 1834 meg 189 magy orvo k egy legképzetteb legkiváló tudós-orvo vol 1873-i ország kolera-járvá idej s közjólé intézmén hívo Nagyvárad életr kivá tud orv emléké nagyvára izraeli hitközs jelent alapítván te orvosnövendék kiképzésér

10549.

CÍMS Berkov

SZEMÉLYN Berkov Zsigm

SZÓCI Zsigmo orvostud sz 183 me 18 mag orv eg legképzette legkivál tudós-orv vo 1873- orszá kolera-járv ide közjól intézmé hív Nagyvára élet kiv tu or emlék nagyvár izrael hitköz jelen alapítvá t orvosnövendé kiképzésé

10549

CÍM Berko

SZEMÉLY Berko Zsig

SZÓC Zsigm orvostu s 18 m 1 ma or e legképzett legkivá tudós-or v 1873 orsz kolera-jár id közjó intézm hí Nagyvár éle ki t o emlé nagyvá izrae hitkö jele alapítv orvosnövend kiképzés

1054

CÍ Berk

SZEMÉL Berk Zsi

SZÓ Zsig orvost 1 m o legképzet legkiv tudós-o 187 ors kolera-já i közj intéz h Nagyvá él k eml nagyv izra hitk jel alapít orvosnöven kiképzé