10552.htm

CÍMSZÓ: Bernát

SZEMÉLYNÉV: Bernát Miklós

SZÓCIKK: Bernát 1. Miklós, rabbi, szül. Kápolnok-Monostoron (Szolnok vm.) 1885. 1906- 1916-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1915-ben szerzi meg a bölcsészdoktori oklevelet a pesti egyetemen, 1917. avatják rabbivá, 1917. tapolcai főrabbi, 1923 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. Műve: Az etimológia a hagyományos irodalomban (Budapest, 1915). Cikkei a Magyar Izraelben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 552. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10552.htm

CÍMSZÓ: Bernát

SZEMÉLYNÉV: Bernát Miklós

SZÓCIKK: Bernát 1. Miklós, rabbi, szül. Kápolnok-Monostoron Szolnok vm. 1885. 1906- 1916-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1915-ben szerzi meg a bölcsészdoktori oklevelet a pesti egyetemen, 1917. avatják rabbivá, 1917. tapolcai főrabbi, 1923 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. Műve: Az etimológia a hagyományos irodalomban Budapest, 1915 . Cikkei a Magyar Izraelben jelentek meg.

10552.ht

CÍMSZÓ Berná

SZEMÉLYNÉV Berná Mikló

SZÓCIKK Berná 1 Miklós rabbi szül Kápolnok-Monostoro Szolno vm 1885 1906 1916-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1915-be szerz me bölcsészdoktor oklevele pest egyetemen 1917 avatjá rabbivá 1917 tapolca főrabbi 192 ót pest izraelit hitközsé vallástanára Műve A etimológi hagyományo irodalomba Budapest 191 Cikke Magya Izraelbe jelente meg

10552.h

CÍMSZ Bern

SZEMÉLYNÉ Bern Mikl

SZÓCIK Bern Mikló rabb szü Kápolnok-Monostor Szoln v 188 190 1916- vo budapes Rabbikép növendék 1915-b szer m bölcsészdokto oklevel pes egyeteme 191 avatj rabbiv 191 tapolc főrabb 19 ó pes izraeli hitközs vallástanár Műv etimológ hagyomány irodalomb Budapes 19 Cikk Magy Izraelb jelent me

10552.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Mik

SZÓCI Ber Mikl rab sz Kápolnok-Monosto Szol 18 19 1916 v budape Rabbiké növendé 1915- sze bölcsészdokt okleve pe egyetem 19 avat rabbi 19 tapol főrab 1 pe izrael hitköz vallástaná Mű etimoló hagyomán irodalom Budape 1 Cik Mag Izrael jelen m

10552

CÍM Be

SZEMÉLY Be Mi

SZÓC Be Mik ra s Kápolnok-Monost Szo 1 1 191 budap Rabbik növend 1915 sz bölcsészdok oklev p egyete 1 ava rabb 1 tapo főra p izrae hitkö vallástan M etimol hagyomá irodalo Budap Ci Ma Izrae jele

1055

CÍ B

SZEMÉL B M

SZÓ B Mi r Kápolnok-Monos Sz 19 buda Rabbi növen 191 s bölcsészdo okle egyet av rab tap főr izra hitk vallásta etimo hagyom irodal Buda C M Izra jel