10560.htm

CÍMSZÓ: Berón

SZEMÉLYNÉV: Beron Gyula

SZÓCIKK: Berón Gyula, grafikus és festő, szül. Felsőbanczáron (Hunyad vm.) 1885. Tanulmányait Budapesten a képzőművészeti főiskolán végezte. Különösen budapesti városrészleteket ábrázoló finom, művészi ceruzarajzaival szerzett elismerést. Először (1909-1912) arckép és városrészt ábrázoló rézkarcokkal szerepelt a Műcsarnok 1909. évi nemzetközi grafikai kiállításán (Híd), később tájkép olajfestményeket (Rózsadomb; Hegyes vidék) is állított ott ki. Többször nyerte el az állam grafikai díját, 1925. pedig friss vízfestményeiért az állam első vízfestmény díját. Rézkarcai és rajzai vannak a Szépm. Múzeumban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 560. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10560.htm

CÍMSZÓ: Berón

SZEMÉLYNÉV: Beron Gyula

SZÓCIKK: Berón Gyula, grafikus és festő, szül. Felsőbanczáron Hunyad vm. 1885. Tanulmányait Budapesten a képzőművészeti főiskolán végezte. Különösen budapesti városrészleteket ábrázoló finom, művészi ceruzarajzaival szerzett elismerést. Először 1909-1912 arckép és városrészt ábrázoló rézkarcokkal szerepelt a Műcsarnok 1909. évi nemzetközi grafikai kiállításán Híd , később tájkép olajfestményeket Rózsadomb; Hegyes vidék is állított ott ki. Többször nyerte el az állam grafikai díját, 1925. pedig friss vízfestményeiért az állam első vízfestmény díját. Rézkarcai és rajzai vannak a Szépm. Múzeumban.

10560.ht

CÍMSZÓ Beró

SZEMÉLYNÉV Bero Gyul

SZÓCIKK Beró Gyula grafiku é festő szül Felsőbanczáro Hunya vm 1885 Tanulmányai Budapeste képzőművészet főiskolá végezte Különöse budapest városrészleteke ábrázol finom művész ceruzarajzaiva szerzet elismerést Előszö 1909-191 arcké é városrész ábrázol rézkarcokka szerepel Műcsarno 1909 év nemzetköz grafika kiállításá Hí későb tájké olajfestményeke Rózsadomb Hegye vidé i állítot ot ki Többszö nyert e a álla grafika díját 1925 pedi fris vízfestményeiér a álla els vízfestmén díját Rézkarca é rajza vanna Szépm Múzeumban

10560.h

CÍMSZ Ber

SZEMÉLYNÉ Ber Gyu

SZÓCIK Ber Gyul grafik fest szü Felsőbanczár Huny v 188 Tanulmánya Budapest képzőművésze főiskol végezt Különös budapes városrészletek ábrázo fino művés ceruzarajzaiv szerze elismerés Elősz 1909-19 arck városrés ábrázo rézkarcokk szerepe Műcsarn 190 é nemzetkö grafik kiállítás H késő tájk olajfestmények Rózsadom Hegy vid állíto o k Többsz nyer áll grafik díjá 192 ped fri vízfestményeié áll el vízfestmé díjá Rézkarc rajz vann Szép Múzeumba

10560.

CÍMS Be

SZEMÉLYN Be Gy

SZÓCI Be Gyu grafi fes sz Felsőbanczá Hun 18 Tanulmány Budapes képzőművész főisko végez Különö budape városrészlete ábráz fin művé ceruzarajzai szerz elismeré Elős 1909-1 arc városré ábráz rézkarcok szerep Műcsar 19 nemzetk grafi kiállítá kés táj olajfestménye Rózsado Heg vi állít Többs nye ál grafi díj 19 pe fr vízfestményei ál e vízfestm díj Rézkar raj van Szé Múzeumb

10560

CÍM B

SZEMÉLY B G

SZÓC B Gy graf fe s Felsőbancz Hu 1 Tanulmán Budape képzőművés főisk vége Külön budap városrészlet ábrá fi műv ceruzarajza szer elismer Elő 1909- ar városr ábrá rézkarco szere Műcsa 1 nemzet graf kiállít ké tá olajfestmény Rózsad He v állí Több ny á graf dí 1 p f vízfestménye á vízfest dí Rézka ra va Sz Múzeum

1056SZEMÉL

SZÓ G gra f Felsőbanc H Tanulmá Budap képzőművé főis vég Külö buda városrészle ábr f mű ceruzarajz sze elisme El 1909 a város ábr rézkarc szer Műcs nemze gra kiállí k t olajfestmén Rózsa H áll Töb n gra d vízfestmény vízfes d Rézk r v S Múzeu