10563.htm

CÍMSZÓ: Bésalach

SZÓCIKK: Bésalach hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 13. fejezetének 17. versétől a 17. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Izrael átvonulása a tengeren, Mózes és Izráel éneke, Isten gondoskodása Izraelről a pusztában, győzelmes harc Amalékkal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák könyve 4. fejezetének 4. versétől az 5. fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő győzelmi éneket tartalmaz: Mózesét és Izraelét az első, Deboráét az utóbbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 563. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10563.htm

CÍMSZÓ: Bésalach

SZÓCIKK: Bésalach hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 13. fejezetének 17. versétől a 17. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Izrael átvonulása a tengeren, Mózes és Izráel éneke, Isten gondoskodása Izraelről a pusztában, győzelmes harc Amalékkal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák könyve 4. fejezetének 4. versétől az 5. fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő győzelmi éneket tartalmaz: Mózesét és Izraelét az első, Deboráét az utóbbi.

10563.ht

CÍMSZÓ Bésalac

SZÓCIKK Bésalac hetiszakasz mel Móze 2 könyv 13 fejezeténe 17 versétő 17 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Izrae átvonulás tengeren Móze é Izráe éneke Iste gondoskodás Izraelrő pusztában győzelme har Amalékkal hetiszakaszho tartoz próféta rés Bírá könyv 4 fejezeténe 4 versétő a 5 fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett győzelm éneke tartalmaz Mózesé é Izraelé a első Deboráé a utóbbi

10563.h

CÍMSZ Bésala

SZÓCIK Bésala hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén 1 versét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Izra átvonulá tengere Móz Izrá ének Ist gondoskodá Izraelr pusztába győzelm ha Amalékka hetiszakaszh tarto prófét ré Bír köny fejezetén versét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket győzel ének tartalma Mózes Izrael els Deborá utóbb

10563.

CÍMS Bésal

SZÓCI Bésal hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Izr átvonul tenger Mó Izr éne Is gondoskod Izrael pusztáb győzel h Amalékk hetiszakasz tart prófé r Bí kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h mindke győze éne tartalm Móze Izrae el Debor utób

10563

CÍM Bésa

SZÓC Bésa hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta Iz átvonu tenge M Iz én I gondosko Izrae pusztá győze Amalék hetiszakas tar próf B kö fejezet vers fej vé ter t próf kö összefüg mindk győz én tartal Móz Izra e Debo utó

1056

CÍ Bés

SZÓ Bés hetisza k fejeze ver fe v te fog mag tart I átvon teng I é gondosk Izra puszt győz Amalé hetiszaka ta pró k fejeze ver fe v te pró k összefü mind győ é tarta Mó Izr Deb ut