10564.htm

CÍMSZÓ: Besnyő

SZEMÉLYNÉV: Besnyő Béla

SZÓCIKK: Besnyő 1. Béla, festő, szül. Tiszaújlakon (Ugocsa vm.) 1876. Oroszországban Stepanoff tanárnál tanult három évig, 1907. beutazta Francia-és Angolországot, valamint Amerikát. Főleg tájképeket festett. Kiállított a Nemzeti Szalonban. A világháború előtt pár évvel műkereskedést nyitott, mely jelenleg is fönnáll, de mint festő nem működik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 564. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10564.htm

CÍMSZÓ: Besnyő

SZEMÉLYNÉV: Besnyő Béla

SZÓCIKK: Besnyő 1. Béla, festő, szül. Tiszaújlakon Ugocsa vm. 1876. Oroszországban Stepanoff tanárnál tanult három évig, 1907. beutazta Francia-és Angolországot, valamint Amerikát. Főleg tájképeket festett. Kiállított a Nemzeti Szalonban. A világháború előtt pár évvel műkereskedést nyitott, mely jelenleg is fönnáll, de mint festő nem működik.

10564.ht

CÍMSZÓ Besny

SZEMÉLYNÉV Besny Bél

SZÓCIKK Besny 1 Béla festő szül Tiszaújlako Ugocs vm 1876 Oroszországba Stepanof tanárná tanul háro évig 1907 beutazt Francia-é Angolországot valamin Amerikát Főle tájképeke festett Kiállítot Nemzet Szalonban világhábor előt pá évve műkereskedés nyitott mel jelenle i fönnáll d min fest ne működik

10564.h

CÍMSZ Besn

SZEMÉLYNÉ Besn Bé

SZÓCIK Besn Bél fest szü Tiszaújlak Ugoc v 187 Oroszországb Stepano tanárn tanu hár évi 190 beutaz Francia- Angolországo valami Ameriká Fől tájképek festet Kiállíto Nemze Szalonba világhábo elő p évv műkereskedé nyitot me jelenl fönnál mi fes n működi

10564.

CÍMS Bes

SZEMÉLYN Bes B

SZÓCI Bes Bé fes sz Tiszaújla Ugo 18 Oroszország Stepan tanár tan há év 19 beuta Francia Angolország valam Amerik Fő tájképe feste Kiállít Nemz Szalonb világháb el év műkeresked nyito m jelen fönná m fe működ

10564

CÍM Be

SZEMÉLY Be

SZÓC Be B fe s Tiszaújl Ug 1 Oroszorszá Stepa taná ta h é 1 beut Franci Angolorszá vala Ameri F tájkép fest Kiállí Nem Szalon világhá e é műkereske nyit jele fönn f műkö

1056

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B f Tiszaúj U Oroszorsz Step tan t beu Franc Angolorsz val Amer tájké fes Kiáll Ne Szalo világh műkeresk nyi jel fön műk