10567.htm

CÍMSZÓ: Bész

SZÓCIKK: Bész, a héber alfabétum második betűje sz. kisel bél. Hangzó értéke: b (pontozatlan alakja nálunk v-nek hangzik), tehát ajakhang. Számértéke kettő. Neve házat jelent, alakja nyitott háznak felel meg ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 567. címszó a lexikon => 113. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10567.htm

CÍMSZÓ: Bész

SZÓCIKK: Bész, a héber alfabétum második betűje sz. kisel bél. Hangzó értéke: b pontozatlan alakja nálunk v-nek hangzik , tehát ajakhang. Számértéke kettő. Neve házat jelent, alakja nyitott háznak felel meg .

10567.ht

CÍMSZÓ Bés

SZÓCIKK Bész hébe alfabétu másodi betűj sz kise bél Hangz értéke pontozatla alakj nálun v-ne hangzi tehá ajakhang Számérték kettő Nev háza jelent alakj nyitot házna fele me

10567.h

CÍMSZ Bé

SZÓCIK Bés héb alfabét másod betű s kis bé Hang érték pontozatl alak nálu v-n hangz teh ajakhan Számérté kett Ne ház jelen alak nyito házn fel m

10567.

CÍMS B

SZÓCI Bé hé alfabé máso bet ki b Han érté pontozat ala nál v- hang te ajakha Számért ket N há jele ala nyit ház fe

10567

CÍM

SZÓC B h alfab más be k Ha ért pontoza al ná v han t ajakh Számér ke h jel al nyi há f

1056SZÓ alfa má b H ér pontoz a n ha ajak Számé k je a ny h