10569.htm

CÍMSZÓ: Bész din

SZÓCIKK: Bész din. (h.). Törvény háza kifejezéssel jelölik még ma is a rabbinikus bíróságot. Eredete régmúlt időkre, a Szentély fennállásának idejére megy vissza, mikor 3, 23 és 71 tagú bíróságok voltak. Ma a magánjogi pereket nem igen viszik bíróság elé, ellenben a (legalább) háromtagú Bész-din elő kerül a get (l. o.), a chalica (l. o.) a prozeliták (l. Ger) felvétele stb. stb. A nyelvhasználat «Bész din cedek»-nek nevezi, magyarul ’az igazság törvényháza», elnökét Ros bész din-nek vagy av bész din-nek, magyarul a törvényhozás feje vagy atyja. Ez rendszerint a főrabbi. A Bész din tagjai rabbikból, tanultakból kerülnek ki. Szokott a B. választott bíróság gyanánt is szerepelni. Ítélete megfellebbezhetetlen. E választott bíróság elé vitt ügyet din-tórá-nak nevezik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 569. címszó a lexikon => 113. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10569.htm

CÍMSZÓ: Bész din

SZÓCIKK: Bész din. h. . Törvény háza kifejezéssel jelölik még ma is a rabbinikus bíróságot. Eredete régmúlt időkre, a Szentély fennállásának idejére megy vissza, mikor 3, 23 és 71 tagú bíróságok voltak. Ma a magánjogi pereket nem igen viszik bíróság elé, ellenben a legalább háromtagú Bész-din elő kerül a get l. o. , a chalica l. o. a prozeliták l. Ger felvétele stb. stb. A nyelvhasználat Bész din cedek -nek nevezi, magyarul ’az igazság törvényháza , elnökét Ros bész din-nek vagy av bész din-nek, magyarul a törvényhozás feje vagy atyja. Ez rendszerint a főrabbi. A Bész din tagjai rabbikból, tanultakból kerülnek ki. Szokott a B. választott bíróság gyanánt is szerepelni. Ítélete megfellebbezhetetlen. E választott bíróság elé vitt ügyet din-tórá-nak nevezik.

10569.ht

CÍMSZÓ Bés di

SZÓCIKK Bés din h Törvén ház kifejezésse jelöli mé m i rabbiniku bíróságot Eredet régmúl időkre Szentél fennállásána idejér meg vissza miko 3 2 é 7 tag bíróságo voltak M magánjog pereke ne ige viszi bírósá elé ellenbe legaláb háromtag Bész-di el kerü ge l o chalic l o prozelitá l Ge felvétel stb stb nyelvhasznála Bés di cede -ne nevezi magyaru ’a igazsá törvényház elnöké Ro bés din-ne vag a bés din-nek magyaru törvényhozá fej vag atyja E rendszerin főrabbi Bés di tagja rabbikból tanultakbó kerülne ki Szokot B választot bírósá gyanán i szerepelni Ítélet megfellebbezhetetlen választot bírósá el vit ügye din-tórá-na nevezik

10569.h

CÍMSZ Bé d

SZÓCIK Bé di Törvé há kifejezéss jelöl m rabbinik bíróságo Erede régmú időkr Szenté fennállásán idejé me vissz mik ta bíróság volta magánjo perek n ig visz bírós el ellenb legalá háromta Bész-d e ker g chali prozelit G felvéte st st nyelvhasznál Bé d ced -n nevez magyar ’ igazs törvényhá elnök R bé din-n va bé din-ne magyar törvényhoz fe va atyj rendszeri főrabb Bé d tagj rabbikbó tanultakb kerüln k Szoko választo bírós gyaná szerepeln Ítéle megfellebbezhetetle választo bírós e vi ügy din-tórá-n nevezi

10569.

CÍMS B

SZÓCI B d Törv h kifejezés jelö rabbini bíróság Ered régm idők Szent fennállásá idej m viss mi t bírósá volt magánj pere i vis bíró e ellen legal háromt Bész- ke chal prozeli felvét s s nyelvhaszná B ce - neve magya igaz törvényh elnö b din- v b din-n magya törvényho f v aty rendszer főrab B tag rabbikb tanultak kerül Szok választ bíró gyan szerepel Ítél megfellebbezhetetl választ bíró v üg din-tórá- nevez

10569

CÍM

SZÓC Tör kifejezé jel rabbin bírósá Ere rég idő Szen fennállás ide vis m bírós vol magán per vi bír elle lega három Bész k cha prozel felvé nyelvhaszn c nev magy iga törvény eln din din- magy törvényh at rendsze főra ta rabbik tanulta kerü Szo válasz bír gya szerepe Íté megfellebbezhetet válasz bír ü din-tórá neve

1056SZÓ Tö kifejez je rabbi bírós Er ré id Sze fennállá id vi bíró vo magá pe v bí ell leg háro Bés ch proze felv nyelvhasz ne mag ig törvén el di din mag törvény a rendsz főr t rabbi tanult ker Sz válas bí gy szerep Ít megfellebbezhete válas bí din-tór nev