10573.htm

CÍMSZÓ: Bész hamidras

SZÓCIKK: Bész hamidras, népies kiejtéssel: besz-medres, szefárdul: bét hamidras, a talmudi kutatásnak szentelt iskola vagy előadóterem, a hozzátartozó könyvtárral. Szabatos fordításban: a «tanulás háza». Rendszerint a zsinagógához van hozzáépítve. Ahol jesiva van, ez az «aula» és a rabbi ott tartja előadásait. Ha a község nem tart fenn jesivát, akkor a hitközség tagjai használják és itt folytatják talmudikus stúdiumaikat. Chásszideus vidékeken Klauz-nak hívják a B.-t, vagy Stubel-nek (Gebetsstubel) és imatermül is szolgál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 573. címszó a lexikon => 113. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10573.htm

CÍMSZÓ: Bész hamidras

SZÓCIKK: Bész hamidras, népies kiejtéssel: besz-medres, szefárdul: bét hamidras, a talmudi kutatásnak szentelt iskola vagy előadóterem, a hozzátartozó könyvtárral. Szabatos fordításban: a tanulás háza . Rendszerint a zsinagógához van hozzáépítve. Ahol jesiva van, ez az aula és a rabbi ott tartja előadásait. Ha a község nem tart fenn jesivát, akkor a hitközség tagjai használják és itt folytatják talmudikus stúdiumaikat. Chásszideus vidékeken Klauz-nak hívják a B.-t, vagy Stubel-nek Gebetsstubel és imatermül is szolgál.

10573.ht

CÍMSZÓ Bés hamidra

SZÓCIKK Bés hamidras népie kiejtéssel besz-medres szefárdul bé hamidras talmud kutatásna szentel iskol vag előadóterem hozzátartoz könyvtárral Szabato fordításban tanulá ház Rendszerin zsinagógáho va hozzáépítve Aho jesiv van e a aul é rabb ot tartj előadásait H közsé ne tar fen jesivát akko hitközsé tagja használjá é it folytatjá talmudiku stúdiumaikat Chásszideu vidékeke Klauz-na hívjá B.-t vag Stubel-ne Gebetsstube é imatermü i szolgál

10573.h

CÍMSZ Bé hamidr

SZÓCIK Bé hamidra népi kiejtésse besz-medre szefárdu b hamidra talmu kutatásn szente isko va előadótere hozzátarto könyvtárra Szabat fordításba tanul há Rendszeri zsinagógáh v hozzáépítv Ah jesi va au rab o tart előadásai közs n ta fe jesivá akk hitközs tagj használj i folytatj talmudik stúdiumaika Chásszide vidékek Klauz-n hívj B.- va Stubel-n Gebetsstub imaterm szolgá

10573.

CÍMS B hamid

SZÓCI B hamidr nép kiejtéss besz-medr szefárd hamidr talm kutatás szent isk v előadóter hozzátart könyvtárr Szaba fordításb tanu h Rendszer zsinagógá hozzáépít A jes v a ra tar előadása köz t f jesiv ak hitköz tag használ folytat talmudi stúdiumaik Chásszid vidéke Klauz- hív B. v Stubel- Gebetsstu imater szolg

10573

CÍM hami

SZÓC hamid né kiejtés besz-med szefár hamid tal kutatá szen is előadóte hozzátar könyvtár Szab fordítás tan Rendsze zsinagóg hozzáépí je r ta előadás kö jesi a hitkö ta haszná folyta talmud stúdiumai Chásszi vidék Klauz hí B Stubel Gebetsst imate szol

1057

CÍ ham

SZÓ hami n kiejté besz-me szefá hami ta kutat sze i előadót hozzáta könyvtá Sza fordítá ta Rendsz zsinagó hozzáép j t előadá k jes hitk t haszn folyt talmu stúdiuma Chássz vidé Klau h Stube Gebetss imat szo