10583.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Mór

SZÓCIKK: B. Mór, bankár, szül. Budapesten 1876. Iskolái elvégzése után a Blum B. tőzsdeügynök céghez lépett be. 1900-ban önállósította magát és Krausz Simonnal (l. o.) együtt megalapította a Krausz és Bettelheim bankcéget. A társas viszony 1924. megszűnt, azóta B. külön dolgozik és főleg értékpapíroknak külföldön való elhelyezésével foglalkozik. 1917-ben tőzsdetanácsos, 1922. a Bankárok Egyesületének elnöke lett. Financiális téren elismert szaktekintély.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 583. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10583.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Mór

SZÓCIKK: B. Mór, bankár, szül. Budapesten 1876. Iskolái elvégzése után a Blum B. tőzsdeügynök céghez lépett be. 1900-ban önállósította magát és Krausz Simonnal l. o. együtt megalapította a Krausz és Bettelheim bankcéget. A társas viszony 1924. megszűnt, azóta B. külön dolgozik és főleg értékpapíroknak külföldön való elhelyezésével foglalkozik. 1917-ben tőzsdetanácsos, 1922. a Bankárok Egyesületének elnöke lett. Financiális téren elismert szaktekintély.

10583.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Mó

SZÓCIKK B Mór bankár szül Budapeste 1876 Iskolá elvégzés utá Blu B tőzsdeügynö céghe lépet be 1900-ba önállósított magá é Kraus Simonna l o együt megalapított Kraus é Bettelhei bankcéget társa viszon 1924 megszűnt azót B külö dolgozi é főle értékpapírokna külföldö val elhelyezéséve foglalkozik 1917-be tőzsdetanácsos 1922 Bankáro Egyesületéne elnök lett Financiáli tére elismer szaktekintély

10583.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe M

SZÓCIK Mó banká szü Budapest 187 Iskol elvégzé ut Bl tőzsdeügyn cégh lépe b 1900-b önállósítot mag Krau Simonn együ megalapítot Krau Bettelhe bankcége társ viszo 192 megszűn azó kül dolgoz fől értékpapírokn külföld va elhelyezésév foglalkozi 1917-b tőzsdetanácso 192 Bankár Egyesületén elnö let Financiál tér elisme szaktekintél

10583.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh

SZÓCI M bank sz Budapes 18 Isko elvégz u B tőzsdeügy cég lép 1900- önállósíto ma Kra Simon egy megalapíto Kra Bettelh bankcég tár visz 19 megszű az kü dolgo fő értékpapírok külföl v elhelyezésé foglalkoz 1917- tőzsdetanács 19 Banká Egyesületé eln le Financiá té elism szaktekinté

10583

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel

SZÓC ban s Budape 1 Isk elvég tőzsdeüg cé lé 1900 önállósít m Kr Simo eg megalapít Kr Bettel bankcé tá vis 1 megsz a k dolg f értékpapíro külfö elhelyezés foglalko 1917 tőzsdetanác 1 Bank Egyesület el l Financi t elis szaktekint

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette

SZÓ ba Budap Is elvé tőzsdeü c l 190 önállósí K Sim e megalapí K Bette bankc t vi megs dol értékpapír külf elhelyezé foglalk 191 tőzsdetaná Ban Egyesüle e Financ eli szaktekin