10586.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Sámuel

SZÓCIKK: B. Sámuel, orvos és politikus, B. 4. orvos fia, szül. Galgócon a húszas évek elején. Az 1848-i forradalmak előkészítő agitációiban élénk részt vett, majd a hadseregben szolgált. Felesége, B, Éva, nagy tudású nő volt, aki mint hebraista és talmudi jogszakértő egyedül álló jelenség. Számos kérdésben folyamodtak hozzá s válaszai nagy elismerést szereztek. Emellett úgy a modern, mint a klasszikus nyelvekben nagy járatossága volt. Hodzsa Milán, a későbbi szláv agitátor és evangélikus lelkész volt a tanítója a klasszikus nyelvekben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 586. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10586.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Sámuel

SZÓCIKK: B. Sámuel, orvos és politikus, B. 4. orvos fia, szül. Galgócon a húszas évek elején. Az 1848-i forradalmak előkészítő agitációiban élénk részt vett, majd a hadseregben szolgált. Felesége, B, Éva, nagy tudású nő volt, aki mint hebraista és talmudi jogszakértő egyedül álló jelenség. Számos kérdésben folyamodtak hozzá s válaszai nagy elismerést szereztek. Emellett úgy a modern, mint a klasszikus nyelvekben nagy járatossága volt. Hodzsa Milán, a későbbi szláv agitátor és evangélikus lelkész volt a tanítója a klasszikus nyelvekben.

10586.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Sámue

SZÓCIKK B Sámuel orvo é politikus B 4 orvo fia szül Galgóco húsza éve elején A 1848- forradalma előkészít agitációiba élén rész vett maj hadseregbe szolgált Felesége B Éva nag tudás n volt ak min hebraist é talmud jogszakért egyedü áll jelenség Számo kérdésbe folyamodta hozz válasza nag elismerés szereztek Emellet úg modern min klassziku nyelvekbe nag járatosság volt Hodzs Milán később szlá agitáto é evangéliku lelkés vol tanítój klassziku nyelvekben

10586.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe Sámu

SZÓCIK Sámue orv politiku orv fi szü Galgóc húsz év elejé 1848 forradalm előkészí agitációib élé rés vet ma hadseregb szolgál Feleség Év na tudá vol a mi hebrais talmu jogszakér egyed ál jelensé Szám kérdésb folyamodt hoz válasz na elismeré szerezte Emelle ú moder mi klasszik nyelvekb na járatossá vol Hodz Milá későb szl agitát evangélik lelké vo tanító klasszik nyelvekbe

10586.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh Sám

SZÓCI Sámu or politik or f sz Galgó hús é elej 184 forradal előkész agitációi él ré ve m hadsereg szolgá Felesé É n tud vo m hebrai talm jogszaké egye á jelens Szá kérdés folyamod ho válas n elismer szerezt Emell mode m klasszi nyelvek n járatoss vo Hod Mil késő sz agitá evangéli lelk v tanít klasszi nyelvekb

10586

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel Sá

SZÓC Sám o politi o s Galg hú ele 18 forrada előkés agitáció é r v hadsere szolg Feles tu v hebra tal jogszak egy jelen Sz kérdé folyamo h vála elisme szerez Emel mod klassz nyelve járatos v Ho Mi kés s agit evangél lel taní klassz nyelvek

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette S

SZÓ Sá polit Gal h el 1 forrad előké agitáci hadser szol Fele t hebr ta jogsza eg jele S kérd folyam vál elism szere Eme mo klass nyelv járato H M ké agi evangé le tan klass nyelve