10587.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim-Gomperz

SZEMÉLYNÉV: Bettelheim-Gomperz Caroline

SZÓCIKK: Bettelheim-Gomperz, Caroline, von (másképp Tellheim), kamaraénekesnő, a bécsi cs. Operaház tagja, szül. Pesten 1845 jún. 1., megh. Bécsben. Goldmark Károlynál tanult zongorázni, énekelni pedig Läufernél. Tizennégy éves korában lépett fel először, mint zongoraművésznő s két évvel később már a bécsi Operában énekelt, amely tagjai sorába szerződtette. B. Bécsen kívül a legtöbb nagyobb német operaszínpadon és Londonban is sűrűn szerepelt. Később feleségül ment Julius v. Gomperz lovag osztrák főrendhez, az Osztr. Kereskedelmi Kamara elnökéhez,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 587. címszó a lexikon => 116. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10587.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim-Gomperz

SZEMÉLYNÉV: Bettelheim-Gomperz Caroline

SZÓCIKK: Bettelheim-Gomperz, Caroline, von másképp Tellheim , kamaraénekesnő, a bécsi cs. Operaház tagja, szül. Pesten 1845 jún. 1., megh. Bécsben. Goldmark Károlynál tanult zongorázni, énekelni pedig Läufernél. Tizennégy éves korában lépett fel először, mint zongoraművésznő s két évvel később már a bécsi Operában énekelt, amely tagjai sorába szerződtette. B. Bécsen kívül a legtöbb nagyobb német operaszínpadon és Londonban is sűrűn szerepelt. Később feleségül ment Julius v. Gomperz lovag osztrák főrendhez, az Osztr. Kereskedelmi Kamara elnökéhez,

10587.ht

CÍMSZÓ Bettelheim-Gomper

SZEMÉLYNÉV Bettelheim-Gomper Carolin

SZÓCIKK Bettelheim-Gomperz Caroline vo máskép Tellhei kamaraénekesnő bécs cs Operahá tagja szül Peste 184 jún 1. megh Bécsben Goldmar Károlyná tanul zongorázni énekeln pedi Läufernél Tizennég éve korába lépet fe először min zongoraművészn ké évve későb má bécs Operába énekelt amel tagja soráb szerződtette B Bécse kívü legtöb nagyob néme operaszínpado é Londonba i sűrű szerepelt Későb feleségü men Juliu v Gomper lova osztrá főrendhez a Osztr Kereskedelm Kamar elnökéhez

10587.h

CÍMSZ Bettelheim-Gompe

SZEMÉLYNÉ Bettelheim-Gompe Caroli

SZÓCIK Bettelheim-Gomper Carolin v máské Tellhe kamaraénekesn béc c Operah tagj szü Pest 18 jú 1 meg Bécsbe Goldma Károlyn tanu zongorázn énekel ped Läuferné Tizenné év koráb lépe f előszö mi zongoraművész k évv késő m béc Operáb énekel ame tagj sorá szerződtett Bécs kív legtö nagyo ném operaszínpad Londonb sűr szerepel Késő feleség me Juli Gompe lov osztr főrendhe Oszt Kereskedel Kama elnökéhe

10587.

CÍMS Bettelheim-Gomp

SZEMÉLYN Bettelheim-Gomp Carol

SZÓCI Bettelheim-Gompe Caroli másk Tellh kamaraénekes bé Opera tag sz Pes 1 j me Bécsb Goldm Károly tan zongoráz éneke pe Läufern Tizenn é korá lép elősz m zongoraművés év kés bé Operá éneke am tag sor szerződtet Béc kí legt nagy né operaszínpa London sű szerepe Kés felesé m Jul Gomp lo oszt főrendh Osz Kereskede Kam elnökéh

10587

CÍM Bettelheim-Gom

SZEMÉLY Bettelheim-Gom Caro

SZÓC Bettelheim-Gomp Carol más Tell kamaraéneke b Oper ta s Pe m Bécs Gold Károl ta zongorá ének p Läufer Tizen kor lé elős zongoraművé é ké b Oper ének a ta so szerződte Bé k leg nag n operaszínp Londo s szerep Ké feles Ju Gom l osz főrend Os Keresked Ka elnöké

1058

CÍ Bettelheim-Go

SZEMÉL Bettelheim-Go Car

SZÓ Bettelheim-Gom Caro má Tel kamaraének Ope t P Béc Gol Káro t zongor éne Läufe Tize ko l elő zongoraműv k Ope éne t s szerződt B le na operaszín Lond szere K fele J Go os főren O Kereske K elnök