10599.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Imre

SZÓCIKK: Bihari, Imre, hírlapíró, szül. Nagyváradon 1867. Egy ideig Csabán és Temesvárott a vidéki sajtó munkása volt. Amikor 1894. Holló Lajos megalapította a Magyarország c. függetlenségi napilapot, meghívták a lap szerkesztőségébe. Utóbb az Egyetértés és a Pesti Napló munkatársa is volt, 1903. pedig belépett a Budapesti Hírlap kötelékébe és több mint két évtizedig e lap politikai rovatát szerkesztette. Számos közleménye jelent meg a szépirodalmi lapokban is. Önálló munkái: Való és ábránd; Elbeszélése.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 599. címszó a lexikon => 122. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10599.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Imre

SZÓCIKK: Bihari, Imre, hírlapíró, szül. Nagyváradon 1867. Egy ideig Csabán és Temesvárott a vidéki sajtó munkása volt. Amikor 1894. Holló Lajos megalapította a Magyarország c. függetlenségi napilapot, meghívták a lap szerkesztőségébe. Utóbb az Egyetértés és a Pesti Napló munkatársa is volt, 1903. pedig belépett a Budapesti Hírlap kötelékébe és több mint két évtizedig e lap politikai rovatát szerkesztette. Számos közleménye jelent meg a szépirodalmi lapokban is. Önálló munkái: Való és ábránd; Elbeszélése.

10599.ht

CÍMSZÓ Bihar

SZEMÉLYNÉV Bihar Imr

SZÓCIKK Bihari Imre hírlapíró szül Nagyvárado 1867 Eg idei Csabá é Temesvárot vidék sajt munkás volt Amiko 1894 Holl Lajo megalapított Magyarorszá c függetlenség napilapot meghívtá la szerkesztőségébe Utób a Egyetérté é Pest Napl munkatárs i volt 1903 pedi belépet Budapest Hírla kötelékéb é töb min ké évtizedi la politika rovatá szerkesztette Számo közlemény jelen me szépirodalm lapokba is Önáll munkái Val é ábránd Elbeszélése

10599.h

CÍMSZ Biha

SZEMÉLYNÉ Biha Im

SZÓCIK Bihar Imr hírlapír szü Nagyvárad 186 E ide Csab Temesváro vidé saj munká vol Amik 189 Hol Laj megalapítot Magyarorsz függetlensé napilapo meghívt l szerkesztőségéb Utó Egyetért Pes Nap munkatár vol 190 ped belépe Budapes Hírl köteléké tö mi k évtized l politik rovat szerkesztett Szám közlemén jele m szépirodal lapokb i Önál munká Va ábrán Elbeszélés

10599.

CÍMS Bih

SZEMÉLYN Bih I

SZÓCI Biha Im hírlapí sz Nagyvára 18 id Csa Temesvár vid sa munk vo Ami 18 Ho La megalapíto Magyarors függetlens napilap meghív szerkesztőségé Ut Egyetér Pe Na munkatá vo 19 pe belép Budape Hír kötelék t m évtize politi rova szerkesztet Szá közlemé jel szépiroda lapok Öná munk V ábrá Elbeszélé

10599

CÍM Bi

SZEMÉLY Bi

SZÓC Bih I hírlap s Nagyvár 1 i Cs Temesvá vi s mun v Am 1 H L megalapít Magyaror független napila meghí szerkesztőség U Egyeté P N munkat v 1 p belé Budap Hí kötelé évtiz polit rov szerkeszte Sz közlem je szépirod lapo Ön mun ábr Elbeszél

1059

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Bi hírla Nagyvá C Temesv v mu A megalapí Magyaro függetle napil megh szerkesztősé Egyet munka bel Buda H kötel évti poli ro szerkeszt S közle j szépiro lap Ö mu áb Elbeszé