10600.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Mór

SZÓCIKK: B. Mór, író és ügyvéd, szül. Érkeserűn (Bihar vm.) 1860. Cicero élet- és jellemrajza c. művével megnyerte a debreceni kaszinó pályadíját, 1879 óta Tarnóczi néven jelentek meg a szépirodalmi és jogi munkái a fővárosi lapokban. A cukoradó története c. jogi műve pályadíjat nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 600. címszó a lexikon => 122. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10600.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Mór

SZÓCIKK: B. Mór, író és ügyvéd, szül. Érkeserűn Bihar vm. 1860. Cicero élet- és jellemrajza c. művével megnyerte a debreceni kaszinó pályadíját, 1879 óta Tarnóczi néven jelentek meg a szépirodalmi és jogi munkái a fővárosi lapokban. A cukoradó története c. jogi műve pályadíjat nyert.

10600.ht

CÍMSZÓ Bihar

SZEMÉLYNÉV Bihar Mó

SZÓCIKK B Mór ír é ügyvéd szül Érkeserű Biha vm 1860 Cicer élet é jellemrajz c művéve megnyert debrecen kaszin pályadíját 187 ót Tarnócz néve jelente me szépirodalm é jog munká főváros lapokban cukorad történet c jog műv pályadíja nyert

10600.h

CÍMSZ Biha

SZEMÉLYNÉ Biha M

SZÓCIK Mó í ügyvé szü Érkeser Bih v 186 Cice éle jellemraj művév megnyer debrece kaszi pályadíjá 18 ó Tarnóc név jelent m szépirodal jo munk főváro lapokba cukora történe jo mű pályadíj nyer

10600.

CÍMS Bih

SZEMÉLYN Bih

SZÓCI M ügyv sz Érkese Bi 18 Cic él jellemra művé megnye debrec kasz pályadíj 1 Tarnó né jelen szépiroda j mun fővár lapokb cukor történ j m pályadí nye

10600

CÍM Bi

SZEMÉLY Bi

SZÓC ügy s Érkes B 1 Ci é jellemr műv megny debre kas pályadí Tarn n jele szépirod mu fővá lapok cuko törté pályad ny

1060

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ üg Érke C jellem mű megn debr ka pályad Tar jel szépiro m főv lapo cuk tört pálya n