10605.htm

CÍMSZÓ: Bilitzer

SZEMÉLYNÉV: Bilittzer Izsák

SZÓCIKK: Billitzer Izsák, nagyidai rabbi, szül. Hunfalun 1801., megh. Nagyidán 1887. Münz Mózes óbudai főrabbinak és Frankl Izsák nagykárolyi rabbinak tanítványa volt. 1834-től haláláig ötvenhárom éven át viselte rabbi állását. Utóda, Adler Alexander rabbi adta ki agadikus művét «Beér Jicchok» címen (Paks, 1898)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 605. címszó a lexikon => 123. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10605.htm

CÍMSZÓ: Bilitzer

SZEMÉLYNÉV: Bilittzer Izsák

SZÓCIKK: Billitzer Izsák, nagyidai rabbi, szül. Hunfalun 1801., megh. Nagyidán 1887. Münz Mózes óbudai főrabbinak és Frankl Izsák nagykárolyi rabbinak tanítványa volt. 1834-től haláláig ötvenhárom éven át viselte rabbi állását. Utóda, Adler Alexander rabbi adta ki agadikus művét Beér Jicchok címen Paks, 1898

10605.ht

CÍMSZÓ Bilitze

SZEMÉLYNÉV Bilittze Izsá

SZÓCIKK Billitze Izsák nagyida rabbi szül Hunfalu 1801. megh Nagyidá 1887 Mün Móze óbuda főrabbina é Frank Izsá nagykároly rabbina tanítvány volt 1834-tő halálái ötvenháro éve á viselt rabb állását Utóda Adle Alexande rabb adt k agadiku művé Beé Jiccho címe Paks 189

10605.h

CÍMSZ Bilitz

SZEMÉLYNÉ Bilittz Izs

SZÓCIK Billitz Izsá nagyid rabb szü Hunfal 1801 meg Nagyid 188 Mü Móz óbud főrabbin Fran Izs nagykárol rabbin tanítván vol 1834-t halálá ötvenhár év visel rab állásá Utód Adl Alexand rab ad agadik műv Be Jicch cím Pak 18

10605.

CÍMS Bilit

SZEMÉLYN Bilitt Iz

SZÓCI Billit Izs nagyi rab sz Hunfa 180 me Nagyi 18 M Mó óbu főrabbi Fra Iz nagykáro rabbi tanítvá vo 1834- halál ötvenhá é vise ra állás Utó Ad Alexan ra a agadi mű B Jicc cí Pa 1

10605

CÍM Bili

SZEMÉLY Bilit I

SZÓC Billi Iz nagy ra s Hunf 18 m Nagy 1 M ób főrabb Fr I nagykár rabb tanítv v 1834 halá ötvenh vis r állá Ut A Alexa r agad m Jic c P

1060

CÍ Bil

SZEMÉL Bili

SZÓ Bill I nag r Hun 1 Nag ó főrab F nagyká rab tanít 183 hal ötven vi áll U Alex aga Ji