10607.htm

CÍMSZÓ: Bing

SZEMÉLYNÉV: Bing Jónás

SZÓCIKK: Bing Jónás, rabbi, szül. Óbudán 1800., megh. 1880. Budapesten. 13 éves korában Prágába ment, hogy itt rabbivá képezze magát. Öt évig tanult itt a legnagyobb nélkülözések között és elsajátította a héber, latin, görög és német nyelveket, Németországot is beutazva, visszajött Pestre, ahol magántanítással s tudományos munkálkodással tartotta fenn magát. 70 éves korában megtanult olaszul. Halála után egy láda kézirat maradt utána, amelyből eddig egy kötet jelent meg Einige nachgelassene Schriften címen (Arad, 1881).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 607. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10607.htm

CÍMSZÓ: Bing

SZEMÉLYNÉV: Bing Jónás

SZÓCIKK: Bing Jónás, rabbi, szül. Óbudán 1800., megh. 1880. Budapesten. 13 éves korában Prágába ment, hogy itt rabbivá képezze magát. Öt évig tanult itt a legnagyobb nélkülözések között és elsajátította a héber, latin, görög és német nyelveket, Németországot is beutazva, visszajött Pestre, ahol magántanítással s tudományos munkálkodással tartotta fenn magát. 70 éves korában megtanult olaszul. Halála után egy láda kézirat maradt utána, amelyből eddig egy kötet jelent meg Einige nachgelassene Schriften címen Arad, 1881 .

10607.ht

CÍMSZÓ Bin

SZEMÉLYNÉV Bin Jóná

SZÓCIKK Bin Jónás rabbi szül Óbudá 1800. megh 1880 Budapesten 1 éve korába Prágáb ment hog it rabbiv képezz magát Ö évi tanul it legnagyob nélkülözése közöt é elsajátított héber latin görö é néme nyelveket Németországo i beutazva visszajöt Pestre aho magántanítássa tudományo munkálkodássa tartott fen magát 7 éve korába megtanul olaszul Halál utá eg lád kézira marad utána amelybő eddi eg köte jelen me Einig nachgelassen Schrifte címe Arad 188

10607.h

CÍMSZ Bi

SZEMÉLYNÉ Bi Jón

SZÓCIK Bi Jóná rabb szü Óbud 1800 meg 188 Budapeste év koráb Prágá men ho i rabbi képez magá év tanu i legnagyo nélkülözés közö elsajátítot hébe lati gör ném nyelveke Németország beutazv visszajö Pestr ah magántanításs tudomány munkálkodáss tartot fe magá év koráb megtanu olaszu Halá ut e lá kézir mara után amelyb edd e köt jele m Eini nachgelasse Schrift cím Ara 18

10607.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Jó

SZÓCI B Jón rab sz Óbu 180 me 18 Budapest é korá Prág me h rabb képe mag é tan legnagy nélkülözé köz elsajátíto héb lat gö né nyelvek Németorszá beutaz visszaj Pest a magántanítás tudomán munkálkodás tarto f mag é korá megtan olasz Hal u l kézi mar utá amely ed kö jel Ein nachgelass Schrif cí Ar 1

10607

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC Jó ra s Ób 18 m 1 Budapes kor Prá m rab kép ma ta legnag nélkülöz kö elsajátít hé la g n nyelve Németorsz beuta vissza Pes magántanítá tudomá munkálkodá tart ma kor megta olas Ha kéz ma ut amel e k je Ei nachgelas Schri c A

1060SZEMÉL

SZÓ J r Ó 1 Budape ko Pr ra ké m t legna nélkülö k elsajátí h l nyelv Németors beut vissz Pe magántanít tudom munkálkod tar m ko megt ola H ké m u ame j E nachgela Schr