10610.htm

CÍMSZÓ: Birchosz háchámó

SZÓCIKK: B. háchámó. A napért való áldásmondás. Hálaadó ima a nap teremtéséért, amelyet minden 28 évben mondanak. Régi, valószínűleg egyiptomi eredetű. Zsidó évszámítás szerint ugyanis a nap minden 28-ik évben látható teremtésének helyén. Ezért mondják az imát ilyen nagy időközökben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 610. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10610.htm

CÍMSZÓ: Birchosz háchámó

SZÓCIKK: B. háchámó. A napért való áldásmondás. Hálaadó ima a nap teremtéséért, amelyet minden 28 évben mondanak. Régi, valószínűleg egyiptomi eredetű. Zsidó évszámítás szerint ugyanis a nap minden 28-ik évben látható teremtésének helyén. Ezért mondják az imát ilyen nagy időközökben.

10610.ht

CÍMSZÓ Birchos háchám

SZÓCIKK B háchámó napér val áldásmondás Hálaad im na teremtéséért amelye minde 2 évbe mondanak Régi valószínűle egyiptom eredetű Zsid évszámítá szerin ugyani na minde 28-i évbe láthat teremtéséne helyén Ezér mondjá a imá ilye nag időközökben

10610.h

CÍMSZ Bircho háchá

SZÓCIK háchám napé va áldásmondá Hálaa i n teremtéséér amely mind évb mondana Rég valószínűl egyipto eredet Zsi évszámít szeri ugyan n mind 28- évb látha teremtésén helyé Ezé mondj im ily na időközökbe

10610.

CÍMS Birch hách

SZÓCI háchá nap v áldásmond Hála teremtéséé amel min év mondan Ré valószínű egyipt erede Zs évszámí szer ugya min 28 év láth teremtésé hely Ez mond i il n időközökb

10610

CÍM Birc hác

SZÓC hách na áldásmon Hál teremtésé ame mi é monda R valószín egyip ered Z évszám sze ugy mi 2 é lát teremtés hel E mon i időközök

1061

CÍ Bir há

SZÓ hác n áldásmo Há teremtés am m mond valószí egyi ere évszá sz ug m lá teremté he mo időközö