10620.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Márk

SZÓCIKK: B. Márk, pedagógiai író, szül. Királyhelmecen 1879. Igazgatója a nagyváradi zsidó hitközség összes iskoláinak. Vezető tagja volt a 48-as és függetlenségi pártnak és elnöke a Bihar megyei Tanári Körnek. Nagyobb tanulmányai: A középosztály iskolája és A történelemtanítás reformja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 620. címszó a lexikon => 126. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10620.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Márk

SZÓCIKK: B. Márk, pedagógiai író, szül. Királyhelmecen 1879. Igazgatója a nagyváradi zsidó hitközség összes iskoláinak. Vezető tagja volt a 48-as és függetlenségi pártnak és elnöke a Bihar megyei Tanári Körnek. Nagyobb tanulmányai: A középosztály iskolája és A történelemtanítás reformja.

10620.ht

CÍMSZÓ Bir

SZEMÉLYNÉV Bir Már

SZÓCIKK B Márk pedagógia író szül Királyhelmece 1879 Igazgatój nagyvárad zsid hitközsé össze iskoláinak Vezet tagj vol 48-a é függetlenség pártna é elnök Biha megye Tanár Körnek Nagyob tanulmányai középosztál iskoláj é történelemtanítá reformja

10620.h

CÍMSZ Bi

SZEMÉLYNÉ Bi Má

SZÓCIK Már pedagógi ír szü Királyhelmec 187 Igazgató nagyvára zsi hitközs össz iskoláina Veze tag vo 48- függetlensé pártn elnö Bih megy Taná Körne Nagyo tanulmánya középosztá iskolá történelemtanít reformj

10620.

CÍMS B

SZEMÉLYN B M

SZÓCI Má pedagóg í sz Királyhelme 18 Igazgat nagyvár zs hitköz öss iskoláin Vez ta v 48 függetlens párt eln Bi meg Tan Körn Nagy tanulmány középoszt iskol történelemtaní reform

10620

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC M pedagó s Királyhelm 1 Igazga nagyvá z hitkö ös iskolái Ve t 4 független pár el B me Ta Kör Nag tanulmán középosz isko történelemtan refor

1062SZEMÉL

SZÓ pedag Királyhel Igazg nagyv hitk ö iskolá V függetle pá e m T Kö Na tanulmá középos isk történelemta refo