10625.htm

CÍMSZÓ: Bisseliches

SZEMÉLYNÉV: Bisseliche Mózes

SZÓCIKK: Bisseliches Mózes, mérnök, szül. Bródyban1848. dec. 29. A budapesti rabbiképző és az egyetem elvégzése után gépészmérnök lett és vasárúgyárat létesített. A magyarországi cionista mozgalom egyik legelső harcosa volt. Több ízben elnöke volt a Makkabeának, egy ideig szerkesztette a Zsidó Szemlét, melyben éveken keresztül élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 625. címszó a lexikon => 127. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10625.htm

CÍMSZÓ: Bisseliches

SZEMÉLYNÉV: Bisseliche Mózes

SZÓCIKK: Bisseliches Mózes, mérnök, szül. Bródyban1848. dec. 29. A budapesti rabbiképző és az egyetem elvégzése után gépészmérnök lett és vasárúgyárat létesített. A magyarországi cionista mozgalom egyik legelső harcosa volt. Több ízben elnöke volt a Makkabeának, egy ideig szerkesztette a Zsidó Szemlét, melyben éveken keresztül élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki.

10625.ht

CÍMSZÓ Bisseliche

SZEMÉLYNÉV Bisselich Móze

SZÓCIKK Bisseliche Mózes mérnök szül Bródyban1848 dec 29 budapest rabbiképz é a egyete elvégzés utá gépészmérnö let é vasárúgyára létesített magyarország cionist mozgalo egyi legels harcos volt Töb ízbe elnök vol Makkabeának eg idei szerkesztett Zsid Szemlét melybe éveke keresztü élén publicisztika tevékenysége fejtet ki

10625.h

CÍMSZ Bisselich

SZEMÉLYNÉ Bisselic Móz

SZÓCIK Bisselich Móze mérnö szü Bródyban184 de 2 budapes rabbikép egyet elvégzé ut gépészmérn le vasárúgyár létesítet magyarorszá cionis mozgal egy legel harco vol Tö ízb elnö vo Makkabeána e ide szerkesztet Zsi Szemlé melyb évek kereszt élé publicisztik tevékenység fejte k

10625.

CÍMS Bisselic

SZEMÉLYN Bisseli Mó

SZÓCI Bisselic Móz mérn sz Bródyban18 d budape rabbiké egye elvégz u gépészmér l vasárúgyá létesíte magyarorsz cioni mozga eg lege harc vo T íz eln v Makkabeán id szerkeszte Zs Szeml mely éve keresz él publiciszti tevékenysé fejt

10625

CÍM Bisseli

SZEMÉLY Bissel M

SZÓC Bisseli Mó mér s Bródyban1 budap rabbik egy elvég gépészmé vasárúgy létesít magyarors cion mozg e leg har v í el Makkabeá i szerkeszt Z Szem mel év keres é publiciszt tevékenys fej

1062

CÍ Bissel

SZEMÉL Bisse

SZÓ Bissel M mé Bródyban buda rabbi eg elvé gépészm vasárúg létesí magyaror cio moz le ha e Makkabe szerkesz Sze me é kere publicisz tevékeny fe