10633.htm

CÍMSZÓ: Blatt

SZEMÉLYNÉV: Blatt Miklós

SZÓCIKK: Blatt Miklós, szemorvos és szakíró, szül. 1892-ben. Orvosi tanulmányait Kolozsváron és külföldi egyetemeken végezte. A Deutsche Ophtalmologische Gesellschaft és a Societatea Romana de Oftalmologie tagja. Tudományos dolgozatai a német és magyar szaklapokban jelennek meg, amelyek alapján külföldi orvosi kongresszusok előadói tisztét is betölti. Marosvásárhelyen él


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 633. címszó a lexikon => 128. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10633.htm

CÍMSZÓ: Blatt

SZEMÉLYNÉV: Blatt Miklós

SZÓCIKK: Blatt Miklós, szemorvos és szakíró, szül. 1892-ben. Orvosi tanulmányait Kolozsváron és külföldi egyetemeken végezte. A Deutsche Ophtalmologische Gesellschaft és a Societatea Romana de Oftalmologie tagja. Tudományos dolgozatai a német és magyar szaklapokban jelennek meg, amelyek alapján külföldi orvosi kongresszusok előadói tisztét is betölti. Marosvásárhelyen él

10633.ht

CÍMSZÓ Blat

SZEMÉLYNÉV Blat Mikló

SZÓCIKK Blat Miklós szemorvo é szakíró szül 1892-ben Orvos tanulmányai Kolozsváro é külföld egyetemeke végezte Deutsch Ophtalmologisch Gesellschaf é Societate Roman d Oftalmologi tagja Tudományo dolgozata néme é magya szaklapokba jelenne meg amelye alapjá külföld orvos kongresszuso előadó tiszté i betölti Marosvásárhelye é

10633.h

CÍMSZ Bla

SZEMÉLYNÉ Bla Mikl

SZÓCIK Bla Mikló szemorv szakír szü 1892-be Orvo tanulmánya Kolozsvár külföl egyetemek végezt Deutsc Ophtalmologisc Gesellscha Societat Roma Oftalmolog tagj Tudomány dolgozat ném magy szaklapokb jelenn me amely alapj külföl orvo kongresszus előad tiszt betölt Marosvásárhely

10633.

CÍMS Bl

SZEMÉLYN Bl Mik

SZÓCI Bl Mikl szemor szakí sz 1892-b Orv tanulmány Kolozsvá külfö egyeteme végez Deuts Ophtalmologis Gesellsch Societa Rom Oftalmolo tag Tudomán dolgoza né mag szaklapok jelen m amel alap külfö orv kongresszu előa tisz betöl Marosvásárhel

10633

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC B Mik szemo szak s 1892- Or tanulmán Kolozsv külf egyetem vége Deut Ophtalmologi Gesellsc Societ Ro Oftalmol ta Tudomá dolgoz n ma szaklapo jele ame ala külf or kongressz elő tis betö Marosvásárhe

1063SZEMÉL M

SZÓ Mi szem sza 1892 O tanulmá Kolozs kül egyete vég Deu Ophtalmolog Gesells Socie R Oftalmo t Tudom dolgo m szaklap jel am al kül o kongress el ti bet Marosvásárh