10635.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau György

SZÓCIKK: B. György, ügyvéd, szül. Budapesten 1894. április 16. B. Lajos (l. o.) fia. Ügyvédi oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte meg. Magán- és hiteljogi vonatkozású, valamint valorizációs kérdésekről írott cikkei és nagyobb tanulmányai magyar és külföldi szaklapokban és napilapokban jelentek meg. Könyvei: Valorizáció 1924-es joggyakorlatunkban; Valorizáció joggyakorlatunkban 1926-ig; Valorizációs joggyakorlatunk 1927-ig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 635. címszó a lexikon => 128. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10635.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau György

SZÓCIKK: B. György, ügyvéd, szül. Budapesten 1894. április 16. B. Lajos l. o. fia. Ügyvédi oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte meg. Magán- és hiteljogi vonatkozású, valamint valorizációs kérdésekről írott cikkei és nagyobb tanulmányai magyar és külföldi szaklapokban és napilapokban jelentek meg. Könyvei: Valorizáció 1924-es joggyakorlatunkban; Valorizáció joggyakorlatunkban 1926-ig; Valorizációs joggyakorlatunk 1927-ig.

10635.ht

CÍMSZÓ Bla

SZEMÉLYNÉV Bla Györg

SZÓCIKK B György ügyvéd szül Budapeste 1894 áprili 16 B Lajo l o fia Ügyvéd oklevelé budapest tudományegyeteme szerezt meg Magán é hiteljog vonatkozású valamin valorizáció kérdésekrő írot cikke é nagyob tanulmánya magya é külföld szaklapokba é napilapokba jelente meg Könyvei Valorizáci 1924-e joggyakorlatunkban Valorizáci joggyakorlatunkba 1926-ig Valorizáció joggyakorlatun 1927-ig

10635.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Györ

SZÓCIK Györg ügyvé szü Budapest 189 ápril 1 Laj fi Ügyvé oklevel budapes tudományegyetem szerez me Magá hiteljo vonatkozás valami valorizáci kérdésekr íro cikk nagyo tanulmány magy külföl szaklapokb napilapokb jelent me Könyve Valorizác 1924- joggyakorlatunkba Valorizác joggyakorlatunkb 1926-i Valorizáci joggyakorlatu 1927-i

10635.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Gyö

SZÓCI Györ ügyv sz Budapes 18 ápri La f Ügyv okleve budape tudományegyete szere m Mag hitelj vonatkozá valam valorizác kérdések ír cik nagy tanulmán mag külfö szaklapok napilapok jelen m Könyv Valorizá 1924 joggyakorlatunkb Valorizá joggyakorlatunk 1926- Valorizác joggyakorlat 1927-

10635

CÍM

SZEMÉLY Gy

SZÓC Gyö ügy s Budape 1 ápr L Ügy oklev budap tudományegyet szer Ma hitel vonatkoz vala valorizá kérdése í ci nag tanulmá ma külf szaklapo napilapo jele Köny Valoriz 192 joggyakorlatunk Valoriz joggyakorlatun 1926 Valorizá joggyakorla 1927

1063SZEMÉL G

SZÓ Gy üg Budap áp Üg okle buda tudományegye sze M hite vonatko val valoriz kérdés c na tanulm m kül szaklap napilap jel Kön Valori 19 joggyakorlatun Valori joggyakorlatu 192 Valoriz joggyakorl 192