10636.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau Joel

SZÓCIKK: B.Joel, newyorki, később londoni rabbi, szül Abaújszántón. Egyike a legjobb angol hitszónokoknak. Kitűnő angol és héber író. Tanulmányait a szántói és pozsonyi jesiván és amerikai egyetemeken végezte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 636. címszó a lexikon => 128. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10636.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau Joel

SZÓCIKK: B.Joel, newyorki, később londoni rabbi, szül Abaújszántón. Egyike a legjobb angol hitszónokoknak. Kitűnő angol és héber író. Tanulmányait a szántói és pozsonyi jesiván és amerikai egyetemeken végezte.

10636.ht

CÍMSZÓ Bla

SZEMÉLYNÉV Bla Joe

SZÓCIKK B.Joel newyorki későb london rabbi szü Abaújszántón Egyik legjob ango hitszónokoknak Kitűn ango é hébe író Tanulmányai szántó é pozsony jesivá é amerika egyetemeke végezte

10636.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Jo

SZÓCIK B.Joe newyork késő londo rabb sz Abaújszántó Egyi legjo ang hitszónokokna Kitű ang héb ír Tanulmánya szánt pozson jesiv amerik egyetemek végezt

10636.

CÍMS B

SZEMÉLYN B J

SZÓCI B.Jo newyor kés lond rab s Abaújszánt Egy legj an hitszónokokn Kit an hé í Tanulmány szán pozso jesi ameri egyeteme végez

10636

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC B.J newyo ké lon ra Abaújszán Eg leg a hitszónokok Ki a h Tanulmán szá pozs jes amer egyetem vége

1063SZEMÉL

SZÓ B. newy k lo r Abaújszá E le hitszónoko K Tanulmá sz poz je ame egyete vég