10638.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau Pál

SZÓCIKK: 5. Blau, Pál, publicista, szül. Nagyváradon 1889; jan. 4. Jogot végzett és a frankfurti jesiván talmudot tanult. A magyarországi cionista szervezőt intézőbizottságának tagja volt és 1918. felelős szerkesztője a Zsidó Szemlének. 1918-ban a Zsidó Nemzeti Szövetség megbízásából egy időben szerkesztette Kolozsváron az Új Kelet c. hetilapot. Később a Jesurun c. orthodox irányú hetilapot szerkesztette. Számos fordítása és zsidó publicisztikai műve jelent meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 638. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10638.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau Pál

SZÓCIKK: 5. Blau, Pál, publicista, szül. Nagyváradon 1889; jan. 4. Jogot végzett és a frankfurti jesiván talmudot tanult. A magyarországi cionista szervezőt intézőbizottságának tagja volt és 1918. felelős szerkesztője a Zsidó Szemlének. 1918-ban a Zsidó Nemzeti Szövetség megbízásából egy időben szerkesztette Kolozsváron az Új Kelet c. hetilapot. Később a Jesurun c. orthodox irányú hetilapot szerkesztette. Számos fordítása és zsidó publicisztikai műve jelent meg

10638.ht

CÍMSZÓ Bla

SZEMÉLYNÉV Bla Pá

SZÓCIKK 5 Blau Pál publicista szül Nagyvárado 1889 jan 4 Jogo végzet é frankfurt jesivá talmudo tanult magyarország cionist szervező intézőbizottságána tagj vol é 1918 felelő szerkesztőj Zsid Szemlének 1918-ba Zsid Nemzet Szövetsé megbízásábó eg időbe szerkesztett Kolozsváro a Ú Kele c hetilapot Későb Jesuru c orthodo irány hetilapo szerkesztette Számo fordítás é zsid publicisztika műv jelen me

10638.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl P

SZÓCIK Bla Pá publicist szü Nagyvárad 188 ja Jog végze frankfur jesiv talmud tanul magyarorszá cionis szervez intézőbizottságán tag vo 191 felel szerkesztő Zsi Szemléne 1918-b Zsi Nemze Szövets megbízásáb e időb szerkesztet Kolozsvár Kel hetilapo Késő Jesur orthod irán hetilap szerkesztett Szám fordítá zsi publicisztik mű jele m

10638.

CÍMS B

SZEMÉLYN B

SZÓCI Bl P publicis sz Nagyvára 18 j Jo végz frankfu jesi talmu tanu magyarorsz cioni szerve intézőbizottságá ta v 19 fele szerkeszt Zs Szemlén 1918- Zs Nemz Szövet megbízásá idő szerkeszte Kolozsvá Ke hetilap Kés Jesu ortho irá hetila szerkesztet Szá fordít zs publiciszti m jel

10638

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC B publici s Nagyvár 1 J vég frankf jes talm tan magyarors cion szerv intézőbizottság t 1 fel szerkesz Z Szemlé 1918 Z Nem Szöve megbízás id szerkeszt Kolozsv K hetila Ké Jes orth ir hetil szerkeszte Sz fordí z publiciszt je

1063SZEMÉL

SZÓ public Nagyvá vé frank je tal ta magyaror cio szer intézőbizottsá fe szerkes Szeml 191 Ne Szöv megbízá i szerkesz Kolozs hetil K Je ort i heti szerkeszt S ford publicisz j