10639.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau William

SZÓCIKK: Blau William, bíró New Yorkban, szül. Abaújszántón. Fiatalon vándorolt ki Amerikába, ahol mint ügyvéd és politikai pártvezér vált híressé. Most bíró a New yorki törvényszéken.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 639. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10639.htm

CÍMSZÓ: Blau

SZEMÉLYNÉV: Blau William

SZÓCIKK: Blau William, bíró New Yorkban, szül. Abaújszántón. Fiatalon vándorolt ki Amerikába, ahol mint ügyvéd és politikai pártvezér vált híressé. Most bíró a New yorki törvényszéken.

10639.ht

CÍMSZÓ Bla

SZEMÉLYNÉV Bla Willia

SZÓCIKK Bla William bír Ne Yorkban szül Abaújszántón Fiatalo vándorol k Amerikába aho min ügyvé é politika pártvezé vál híressé Mos bír Ne york törvényszéken

10639.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Willi

SZÓCIK Bl Willia bí N Yorkba szü Abaújszántó Fiatal vándoro Amerikáb ah mi ügyv politik pártvez vá híress Mo bí N yor törvényszéke

10639.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Will

SZÓCI B Willi b Yorkb sz Abaújszánt Fiata vándor Ameriká a m ügy politi pártve v híres M b yo törvényszék

10639

CÍM

SZEMÉLY Wil

SZÓC Will York s Abaújszán Fiat vándo Amerik üg polit pártv híre y törvényszé

1063SZEMÉL Wi

SZÓ Wil Yor Abaújszá Fia vánd Ameri ü poli párt hír törvénysz