10642.htm

CÍMSZÓ: Blineder

SZÓCIKK: B’li néder (h.). Fogadalom nélkül. A zsidó etika szerint a fogadalom komoly dolog, amelyet minden körülmények között be kell tartani. A vallásos zsidó ember ezért minden ígérete mellé odafűzi a B. kifejezést, amellyel mintegy a felelősséget akarja elhárítani magáról arra az esetre, ha ígéretét nem tudná teljesíteni. A B.-t gyakran helyettesíti az «im jircé há-Sém» kifejezés, amelynek jelentése: ha Isten úgy akarja. Vagyis minden fogadalom teljesítése Istentől függ.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 642. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10642.htm

CÍMSZÓ: Blineder

SZÓCIKK: B’li néder h. . Fogadalom nélkül. A zsidó etika szerint a fogadalom komoly dolog, amelyet minden körülmények között be kell tartani. A vallásos zsidó ember ezért minden ígérete mellé odafűzi a B. kifejezést, amellyel mintegy a felelősséget akarja elhárítani magáról arra az esetre, ha ígéretét nem tudná teljesíteni. A B.-t gyakran helyettesíti az im jircé há-Sém kifejezés, amelynek jelentése: ha Isten úgy akarja. Vagyis minden fogadalom teljesítése Istentől függ.

10642.ht

CÍMSZÓ Blinede

SZÓCIKK B’l néde h Fogadalo nélkül zsid etik szerin fogadalo komol dolog amelye minde körülménye közöt b kel tartani valláso zsid embe ezér minde ígéret mell odafűz B kifejezést amellye minteg felelőssége akarj elhárítan magáró arr a esetre h ígéreté ne tudn teljesíteni B.- gyakra helyettesít a i jirc há-Sé kifejezés amelyne jelentése h Iste úg akarja Vagyi minde fogadalo teljesítés Istentő függ

10642.h

CÍMSZ Blined

SZÓCIK B’ néd Fogadal nélkü zsi eti szeri fogadal komo dolo amely mind körülmény közö ke tartan vallás zsi emb ezé mind ígére mel odafű kifejezés amelly minte felelősség akar elháríta magár ar esetr ígéret n tud teljesíten B. gyakr helyettesí jir há-S kifejezé amelyn jelentés Ist ú akarj Vagy mind fogadal teljesíté Istent füg

10642.

CÍMS Bline

SZÓCI B né Fogada nélk zs et szer fogada kom dol amel min körülmén köz k tarta vallá zs em ez min ígér me odaf kifejezé amell mint felelőssé aka elhárít magá a eset ígére tu teljesíte B gyak helyettes ji há- kifejez amely jelenté Is akar Vag min fogada teljesít Isten fü

10642

CÍM Blin

SZÓC n Fogad nél z e sze fogad ko do ame mi körülmé kö tart vall z e e mi ígé m oda kifejez amel min felelőss ak elhárí mag ese ígér t teljesít gya helyette j há kifeje amel jelent I aka Va mi fogad teljesí Iste f

1064

CÍ Bli

SZÓ Foga né sz foga k d am m körülm k tar val m íg od kifeje ame mi felelős a elhár ma es ígé teljesí gy helyett h kifej ame jelen ak V m foga teljes Ist