10643.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch Henrik

SZÓCIKK: "Bloch Henrik, tanár, B. Mózes (l. o.) fia, szül. Herman-Mestecen (Csehország) 1854 febr.4. megh. 1923. Közép- és főiskolai tanulmányai elvégzése után a német és görög nyelvből és irodalomból, meg történelemből szerezte meg tanári képesítését. 1881-ben hívták meg a budapesti rabbiképző intézet alsó tanfolyamának tanárául. A tanítás mellett irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nagyobb tanulmánya, egyszersmind doktori értekezése (Leipzig, 1879) Josephus archeológiájának forrásairól szól. Számos cikke jelent meg német napilapokban, magyar folyóiratokban és gyűjteményes munkákban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 643. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10643.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch Henrik

SZÓCIKK: Bloch Henrik, tanár, B. Mózes l. o. fia, szül. Herman-Mestecen Csehország 1854 febr.4. megh. 1923. Közép- és főiskolai tanulmányai elvégzése után a német és görög nyelvből és irodalomból, meg történelemből szerezte meg tanári képesítését. 1881-ben hívták meg a budapesti rabbiképző intézet alsó tanfolyamának tanárául. A tanítás mellett irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nagyobb tanulmánya, egyszersmind doktori értekezése Leipzig, 1879 Josephus archeológiájának forrásairól szól. Számos cikke jelent meg német napilapokban, magyar folyóiratokban és gyűjteményes munkákban.

10643.ht

CÍMSZÓ Bloc

SZEMÉLYNÉV Bloc Henri

SZÓCIKK Bloc Henrik tanár B Móze l o fia szül Herman-Mestece Csehorszá 185 febr.4 megh 1923 Közép é főiskola tanulmánya elvégzés utá néme é görö nyelvbő é irodalomból me történelembő szerezt me tanár képesítését 1881-be hívtá me budapest rabbiképz intéze als tanfolyamána tanárául tanítá mellet irodalm tevékenysége fejtet ki Nagyob tanulmánya egyszersmin doktor értekezés Leipzig 187 Josephu archeológiájána forrásairó szól Számo cikk jelen me néme napilapokban magya folyóiratokba é gyűjteménye munkákban

10643.h

CÍMSZ Blo

SZEMÉLYNÉ Blo Henr

SZÓCIK Blo Henri taná Móz fi szü Herman-Mestec Csehorsz 18 febr. meg 192 Közé főiskol tanulmány elvégzé ut ném gör nyelvb irodalombó m történelemb szerez m taná képesítésé 1881-b hívt m budapes rabbikép intéz al tanfolyamán tanáráu tanít melle irodal tevékenység fejte k Nagyo tanulmány egyszersmi dokto értekezé Leipzi 18 Joseph archeológiáján forrásair szó Szám cik jele m ném napilapokba magy folyóiratokb gyűjtemény munkákba

10643.

CÍMS Bl

SZEMÉLYN Bl Hen

SZÓCI Bl Henr tan Mó f sz Herman-Meste Csehors 1 febr me 19 Köz főisko tanulmán elvégz u né gö nyelv irodalomb történelem szere tan képesítés 1881- hív budape rabbiké inté a tanfolyamá tanárá taní mell iroda tevékenysé fejt Nagy tanulmán egyszersm dokt értekez Leipz 1 Josep archeológiájá forrásai sz Szá ci jel né napilapokb mag folyóiratok gyűjtemén munkákb

10643

CÍM B

SZEMÉLY B He

SZÓC B Hen ta M s Herman-Mest Csehor feb m 1 Kö főisk tanulmá elvég n g nyel irodalom történele szer ta képesíté 1881 hí budap rabbik int tanfolyam tanár tan mel irod tevékenys fej Nag tanulmá egyszers dok érteke Leip Jose archeológiáj forrása s Sz c je n napilapok ma folyóirato gyűjtemé munkák

1064SZEMÉL H

SZÓ He t Herman-Mes Cseho fe K főis tanulm elvé nye irodalo történel sze t képesít 188 h buda rabbi in tanfolya taná ta me iro tevékeny fe Na tanulm egyszer do értek Lei Jos archeológiá forrás S j napilapo m folyóirat gyűjtem munká