10644.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch Jiszáchar Ber

SZÓCIKK: B. Jiszáchar Ber, rabbi, szül Hamburgban, megh. Kismartonban 1795. Több morvaországi községnek, köztük Gotteinnak volt rabbija, majd Szemnicbe került, ahol összegyűjtötte homiliáit Binász Jiszáchar c. alatt. Könyve Prágában 1785. jelent meg. Élete utolsó esztendőit Kismartonban töltötte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 644. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10644.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch Jiszáchar Ber

SZÓCIKK: B. Jiszáchar Ber, rabbi, szül Hamburgban, megh. Kismartonban 1795. Több morvaországi községnek, köztük Gotteinnak volt rabbija, majd Szemnicbe került, ahol összegyűjtötte homiliáit Binász Jiszáchar c. alatt. Könyve Prágában 1785. jelent meg. Élete utolsó esztendőit Kismartonban töltötte.

10644.ht

CÍMSZÓ Bloc

SZEMÉLYNÉV Bloc Jiszácha Be

SZÓCIKK B Jiszácha Ber rabbi szü Hamburgban megh Kismartonba 1795 Töb morvaország községnek köztü Gotteinna vol rabbija maj Szemnicb került aho összegyűjtött homiliái Binás Jiszácha c alatt Könyv Prágába 1785 jelen meg Élet utols esztendői Kismartonba töltötte

10644.h

CÍMSZ Blo

SZEMÉLYNÉ Blo Jiszách B

SZÓCIK Jiszách Be rabb sz Hamburgba meg Kismartonb 179 Tö morvaorszá községne közt Gotteinn vo rabbij ma Szemnic kerül ah összegyűjtöt homiliá Biná Jiszách alat Köny Prágáb 178 jele me Éle utol esztendő Kismartonb töltött

10644.

CÍMS Bl

SZEMÉLYN Bl Jiszác

SZÓCI Jiszác B rab s Hamburgb me Kismarton 17 T morvaorsz községn köz Gottein v rabbi m Szemni kerü a összegyűjtö homili Bin Jiszác ala Kön Prágá 17 jel m Él uto esztend Kismarton töltöt

10644

CÍM B

SZEMÉLY B Jiszá

SZÓC Jiszá ra Hamburg m Kismarto 1 morvaors község kö Gottei rabb Szemn ker összegyűjt homil Bi Jiszá al Kö Prág 1 je É ut eszten Kismarto töltö

1064SZEMÉL Jisz

SZÓ Jisz r Hambur Kismart morvaor közsé k Gotte rab Szem ke összegyűj homi B Jisz a K Prá j u eszte Kismart tölt