10647.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Amram

SZÓCIKK: Blum, 1. Amram, rabbi, szül. Sámsonban (Hajdú vm.) 1834., megh. Berettyóújfalun 1907 Perlesz Méir (l. o.) nagykárolyi rabbinál nevelkedett. Innen Szófer Mózes (l. o.) jesivájába került. 1858 körül foglalta el az almási rabbiszéket. 1864-ben a hegyaljamádi hitközség rabbija lett. Itt nagy jesivát vezetett. 1881. a huszti hitközség élére került, de itt csak két évig működött és 1883. a berettyóújfalui rabbiságot vállalta el. Megjelent Bész Seorim c. responsum gyűjteménye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 647. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10647.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Amram

SZÓCIKK: Blum, 1. Amram, rabbi, szül. Sámsonban Hajdú vm. 1834., megh. Berettyóújfalun 1907 Perlesz Méir l. o. nagykárolyi rabbinál nevelkedett. Innen Szófer Mózes l. o. jesivájába került. 1858 körül foglalta el az almási rabbiszéket. 1864-ben a hegyaljamádi hitközség rabbija lett. Itt nagy jesivát vezetett. 1881. a huszti hitközség élére került, de itt csak két évig működött és 1883. a berettyóújfalui rabbiságot vállalta el. Megjelent Bész Seorim c. responsum gyűjteménye.

10647.ht

CÍMSZÓ Blu

SZEMÉLYNÉV Blu Amra

SZÓCIKK Blum 1 Amram rabbi szül Sámsonba Hajd vm 1834. megh Berettyóújfalu 190 Perles Méi l o nagykároly rabbiná nevelkedett Inne Szófe Móze l o jesivájáb került 185 körü foglalt e a almás rabbiszéket 1864-be hegyaljamád hitközsé rabbij lett It nag jesivá vezetett 1881 huszt hitközsé élér került d it csa ké évi működöt é 1883 berettyóújfalu rabbiságo vállalt el Megjelen Bés Seori c responsu gyűjteménye

10647.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Amr

SZÓCIK Blu Amra rabb szü Sámsonb Haj v 1834 meg Berettyóújfal 19 Perle Mé nagykárol rabbin nevelkedet Inn Szóf Móz jesivájá kerül 18 kör foglal almá rabbiszéke 1864-b hegyaljamá hitközs rabbi let I na jesiv vezetet 188 husz hitközs élé kerül i cs k év működö 188 berettyóújfal rabbiság vállal e Megjele Bé Seor respons gyűjtemény

10647.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Am

SZÓCI Bl Amr rab sz Sámson Ha 183 me Berettyóújfa 1 Perl M nagykáro rabbi nevelkede In Szó Mó jesiváj kerü 1 kö fogla alm rabbiszék 1864- hegyaljam hitköz rabb le n jesi vezete 18 hus hitköz él kerü c é működ 18 berettyóújfa rabbisá válla Megjel B Seo respon gyűjtemén

10647

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC B Am ra s Sámso H 18 m Berettyóújf Per nagykár rabb nevelked I Sz M jesivá ker k fogl al rabbiszé 1864 hegyalja hitkö rab l jes vezet 1 hu hitkö é ker műkö 1 berettyóújf rabbis váll Megje Se respo gyűjtemé

1064SZEMÉL

SZÓ A r Sáms 1 Berettyóúj Pe nagyká rab nevelke S jesiv ke fog a rabbisz 186 hegyalj hitk ra je veze h hitk ke műk berettyóúj rabbi vál Megj S resp gyűjtem